Bjuvs kommuns logga

Platsvarumärke

En Bjuv-symbol för alla.

Varför har vi skapat ett platsvarumärke?

Bjuvs platsvarumärke har tagits fram av kommunen i syfte att ge alla invånare, föreningar och företag möjligheten att lyfta fram den geografiska platsen Bjuv.

Hur används ett platsvarumärke?

Platsvarumärket kan användas av alla som vill vara en ambassadör för Bjuv. Platsvarumärket används för att marknadsföra Bjuv som en trevlig plats att bo på, verka i eller att besöka.

Bjuvs platsvarumärke kan användas ensamt eller i kombination med andra varumärken, men kan aldrig användas som en del av en förenings- eller företagslogotyp.

Hur har platsvarumärket tagits fram?

Platsvarumärket tar sitt avstamp ur kommunens vapen med gruvfacklan. Ränderna och lågan är centralt placerade i varumärket. Den gröna färgen har valts för att dels skilja platsvarumärket från kommunvapnet dels för att symbolisera den gröna näringen och naturen i kommunens. Hjärtat visar på omsorg för alla som bor och verkar på platsen och ett välkomnande till besökarna.

Har inte kommunen redan ett varumärke?

Bjuvs kommuns logotyp och kommunvapen tillhör kommunorganisationen och används när det är kommunen som är avsändare. Platsvarumärket däremot får användas av alla.

Senast publicerad: