Bjuvs kommuns logga

Samtycke

Personuppgifter får behandlas om man har en rättslig grund. Samtycke är en av de rättsliga grunderna som återfinns i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Exempel på en situation där kommunen kan begära samtycke är vid publicering av bilder eller andra personuppgifter på hemsida, sociala medier eller annan text.

GDPR ställer särskilda krav på hur ett samtycke ska vara formulerat för att vara ett giltigt samtycke. Kommunens begäran om samtycke ska vara tydlig och lätt att förstå och det ska vara frivilligt för dig att samtycka till behandlingen av personuppgifter. Ditt samtycke får inte användas för andra ändamål än det som du har godkänt. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid ett återkallande av samtycke till exempelvis publicering av bilder ska kommunen ta bort bilderna.

Kommunens verksamheter har samtyckesblanketter för olika ändamål.

Senast publicerad: