Driftinformation Ciceron

Här kan du läsa driftinformation som gäller Ciceron Assistent och Ciceron DoÄ.

På denna sidan kommer vi att publicera information om planerade servicefönster (söndagar) och vilken tid Ciceron inte kommer att vara tillgängligt. Informationen riktar sig till förtroendevalda och anställda.

Om vi får ett akut avbrott i Ciceron kommer vi att lägga information om det här också.

Servicefönster:
Visma har bytt plattform för Ciceron DoÄ och Ciceron Assistent vilket innebär att adressen till inloggning kommer att ändras. Alla ska ha fått info från sin nämndsekreterare om vilken adress som ska användas framöver.

Om ni ska byta lösenord så ska lösenordet i fortsättningen vara minst 8 tecken och innehålla en kombination av bokstäver, siffror och tecken.