Bjuvs kommuns logga

Så röstar du i EU-valet

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

I Bjuvs kommun svarar valnämnden för att valen genomförs enligt vallagen och att medborgarna har möjlighet att avge sin röst på ett betryggande sätt.

Det är enkelt att rösta. Det finns många ställen att rösta på.

Förtidsröstningen för EU-valet startar den 22 maj och pågår fram till och med valdagen den 9 juni. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen.

Hitta lokal för förtidsröstning

Kommunerna bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. På en länk nedan kommer du att hitta du kartor och adresser till röstningslokaler för förtidsröstning i Bjuvs kommun.

Hitta lokal för förtidsröstning

1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid röstningslokalen finns det bord där valsedlarna har lagts ut i valsedelställ. Valsedelställen har insynsskydd så att ingen ska kunna se vilket parti du tänker rösta på.

Vid ingången till röstningslokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och hänvisar dig till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert.

Det finns en penna bakom varje skärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som du helst vill ska bli vald för partiet.

3. Lämna rösten till röstmottagaren

Därefter går du till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Då måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

 • visa en id-handling
 • vara känd av röstmottagaren
 • någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Du måste också lämna ditt röstkort. Röstmottagaren stoppar ned röstkortet och valkuvertet eller valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.

Rösten skickas till din vallokal

Fönsterkuvertet med din röst skickas sedan till vallokalen i det valdistrikt där du bor. När vallokalen har stängt på valdagen prickas du av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten som läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. Sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.

Hjälp i lokalen

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Tillgänglighet i lokalerna

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning när du ska rösta, kan röstmottagarna ta emot rösten utanför lokalen.

Hjälp att rösta – rösta med bud

Budrösten kan lämnas som förtidsröst från och med den 22 maj. Budrösten kan också lämnas på valdagen den 9 juni.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.

Beställ material för budröstning i EU-valet

Rösta med ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Under valhelgen 8-9 juni kl 10.00-16.00 (båda dagarna) kan du boka ambulerande röstmottagare genom att maila till val@bjuv.se

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Rösta på valdagen 9 juni

Vallokaler och öppettider

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Sök vallokaler, adresser och öppettider

Vad behöver jag för att rösta i vallokalen?

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas. Skatteverket har föreskrifter där det anges vilka handlingar som ska godtas som id-handlingar. Där räknas till exempel körkort, pass och nationellt identitetskort upp. Digitala id-handlingar nämns inte i föreskrifterna. I Bjuv ses därför inte digitala handlingar som till exempel Freja eID som giltig id-handling.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan då rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen den 9 juni.

Hitta lokal för förtidsröstning i EU-valet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Förtidsrösta på ambassader och konsulat

Du kan inte rösta på valdagen den 9 juni från utlandet, men du kan förtidsrösta på många ambassader och konsulat.

I Valmyndighetens valpresentation kan du söka tillgängliga röstningslokaler i utlandet. Listan uppdateras löpande.

Sök röstningslokaler utomlands

Vad behöver jag för att rösta på ambassader eller konsulat?

Du måste ha med dig en id-handling för att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat.

Du behöver inte ha med dig ett röstkort, men det underlättar om du har det.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Att brevrösta innebär att din röst skickas med post. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

 • Tidigast den 25 april får du göra i ordning och skicka din brevröst.
 • Brevrösten får inte postas från Sverige.
 • Brevrösten måste ha kommit fram i tid till rösträkningen.
 • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen, alltså den 8 juni, för att räknas i valet.

Vad behöver jag för att brevrösta?

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen. Personer som har fyllt 18 år kan vara vittne. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Du kan beställa material till valfri adress för att brevrösta från utlandet här på val.se. Fyll i och skicka in formuläret på sidan Beställ material för brevröstning:

Beställ material för brevröstning

Senast publicerad: