Bjuvs kommuns logga

  Parker, lekplatser och strövområden

  Bjuvs kommun har många gröna ytor. Kommunens parker och grönområden finns till för alla.

  Även de som inte är så rörliga ska ha möjlighet att nära bostaden och på andra ställen runt om i kommunen uppleva dofter, färger, ljud och lugn i utomhusmiljön.

  Träd, planteringar och grönområden spelar en viktig roll även för miljön i kretsloppet, eftersom de tar upp koldioxid och levererar syre tillbaka. Samtidigt binder växtligheten effektivt föroreningar.


  Renhållning

  För att hålla rent och snyggt arbetar personalen och samarbetspartners året runt med att tömma papperskorgar och plocka skräp. Genom att kartlägga var människor rör sig mest, försöker vi förebygga så att skräpet inte hamnar i naturen, utan i papperskorgen. Observera att inga påsar med hushållssopor eller liknande får läggas i papperskorgarna. Renhållningen på allmän platsmark, park, lekplatser och natur sker vid behov och hundlatrinkärlen töms en gång per vecka under hela året. Upptäcker du sopor och skräp på annat ställe än i våra kärl kan du göra en felanmälan.

  Senast publicerad: 25 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här