Bjuvs kommuns logga

Riksteaterförening

Förening som är ansluten till Riksteaterföreningen.

Riksteaterförening har rätt att ansöka om årligt verksamhetsbidrag. Ansökan av bidraget görs genom dialogmöte med kultur- och fritidsförvaltningen senast den 30 november för verksamhetsbidrag följande år. Bidrag som betalas ut 2024 beslutas alltså under 2023 och så vidare. På dialogmötet ska föreningen presentera en plan för hur de avser bedriva sin verksamhet kommande år avseende typ av föreställningar samt antal föreställningar. På dialogmötet ska också framgå vilken form av stöd, ekonomiskt och annat, som föreningen kan förvänta sig av kultur- och fritidsförvaltningen. Dialogmötet resulterar i ett avtal mellan föreningen och förvaltningen. Om inget annat avtalas ska uppföljning av avtalet ske i samband med följande års dialogmöte. Dialogmötet initieras av föreningen genom kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen i rimlig tid innan den 30 november.

Verksamhetsbidraget motsvarar det arrangörsstöd som föreningen kan motta per föreställning från Riksteatern och kan uppgå till max 50 000 kr per år

Allmänt föreningsstöd
Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Senast publicerad: