Bjuvs kommuns logga

  Lotteritillstånd

  För att sälja lotter krävs ett lotteritillstånd.

  Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.


  Registrering

  Från den 1 januari 2019 ansvarar kommuner bara för så kallade registreringslotterier enligt
  6 kap. 9 § spellagen.
  All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. 

  En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 
  33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Kommunen är ansvarig för kontrollen.


  Tillstånd

  Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Detta är oftast bara aktuellt om insatserna i alla lotterier som föreningen arrangerar överstiger tjugo basbelopp.


  Lotterier utan tillstånd

  En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

  Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

  Mer information finns hos Spelinspektionen.

  Lotteri - steg för steg

  • Beslut om lotteri
  • Utse en lotteriföreståndare
  • Hämta ansökningsblanketter för lotteritillstånd
  • Skicka in handlingarna


  Ansökan om lotteritillstånd

  Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.
  • Ansökningsblankett – femårigt lotteritillstånd (Ladda ner blanketten här)PDF


  Tillfälligt lotteritillstånd

  Tillståndet är giltigt i tre månader.

  Femårigt lotteritillstånd

  Tillståndet är giltigt i fem år.

  Redovisning av lotteriet

  Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

  Blankett för redovisning av lotteriet (Ladda ner blanketten här)PDF


  Övriga blanketter att bifoga lotteriansökan

  Bilaga till lotteriansökan (Ladda ner blanketten här)PDF

  Intyg att bifogas lotteriansökan (Ladda ner blanketten här)PDF

  Kostnadskalkyl (Ladda ner blanketten här)PDF

  Senast publicerad: 25 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här