Bjuvs kommuns logga

Kyrkor och tempel


Bjuvs kyrka med härlig natur runtomkring. Nakna träd i bakgrunden och frost på gräset

Bjuvs Kyrka

Platsen där Bjuvs kyrka ligger är en av de högst belägna i församlingen. Vid tiden för kyrkbygget och långt fram i tiden har stora delar av församlingen bestått av vattensjuka träskområden. Kyrkan, ursprungligen i romansk stil, är troligtvis byggd mellan 1150 och 1200. Långhus och kor är från den tiden. Torn och vapenhus från 1400-talet. Kyrkporten av järnbelagd ek är från medeltiden. Äldsta inventariet som kyrkan fortfarande har kvar är krucifixet som placerades i kyrkan i början av 1500-talet. Under tidernas lopp har flera stora restaureringar företagits. Nuvarande altaruppsättningen och predikstolen är av bildhuggaren Johan Ullberg och tillkom 1756. Dopfunten från 1975 är skänkt av Höganäsbolaget. Dopfatet i mässing är från 1646 och skänktes av traktens bönder. Orgeln är byggd 1977 av Fredriksborgs Orgelbyggeri i Hilleröd. Storklockan kan vara av medeltida ursprung men har omgjutits 1664, 1771 och 1923. Lillklockan bär årtalet 1844.

Bild på Norra Vrams kyrka

Norra Vrams Kyrka

De äldsta delarna av kyrkan är från tidig medeltid. Under senmedeltiden genomgick kyrkan stora förändringar. Vapenhus uppfördes. Långhuset förlängdes. Om och tillbyggnader har skett på 1700-, 1800- och 1900-talet. De två kyrkklockorna fanns i tornet redan under danska tiden. På tornet har funnits ett urverk som togs bort 1885. Vindflöjeln av koppar är tillverkad 1745. Nuvarande altartavla är gjord i Stockholm 1852. Dopfunten i ek är från början av 1600-talet. De två dopfaten i mässing, ett från 1400-talet och ett från 1600-talet, är gjorda i Tyskland. Predikstolen är gjord 1640. Orgelverket är byggt i Lund 1964. Kyrksilvret innehåller delar från mitten av 1600-talet och fram till modern tid. Gravminnen finns på väggarna såväl inne i kyrkan som utvändigt. De flesta av dem från 1500-talet och erinrar om herremännen på Ljungsgård och Vrams Gunnarstorp. En blyklump ingjuten i hjärnskålen på ett människokranium påträffades 1922 i en grav i kyrkan.    

Risekatslösa kyrka

Dess äldsta delar, långhus, kor och absid, byggdes i romansk stil under tidig medeltid, förmodligen under slutet av 1100-talet. Tornet och vapenhusen uppfördes under senmedeltiden. Mellan 1560 och 1922 hade herrarna till Boseup patronatsrätten till Risekatslösa kyrka. Utanför kyrkan står Jörgen Urnes (död 1560) och Madalene Brahes gravhäll. Kyrkan restaurerades grundligt på 1560-talet och igen på 1840-talet. Storklockan är från slutet av 1400-talet och har undgått omgjutning, medan den mindre klockan blev omgjuten i Malmö 1747. Dopfunten är sannolikt ursprunglig i kyrkan dvs från sent 1100-tal. Altaruppsatsen och predikstolen är tillverkade 1748-52 av bildhuggaren Johan Ullberg . En predikstol från 1609 från Risekatslösa kyrka förvaras på Statens Historiska Museum i Stockholm. Sex skulpturer finns bevarade från ett altarskåp från 1500-talet. Triumf-krucifixet anses vara från 1200-talet. Nuvarande orgeln från 1870-talet är tillverkad i Lund. Altarmattan är av Barbro Nilsson och vävd på Märta Måås-Fjetterström ateljen i Båstad.  

Ekeby kyrka

Dess äldsta delar, långhus, kor och absid byggdes i romansk stil under tidig medeltid, förmodligen slutet av 1100-talet. Tornet uppfördes under senmedeltiden. På 1860-talet revs allt utom tornet, och ett nytt långhus uppfördes. Kyrkan restaurerades 1926 då den nuvarande altaruppsatsen installerades. Altartavlan är en oljemålning kallad Christus Consolidator - Kristus tröstaren, en kopia av Ingeborg Westfelt-Eggertz efter dansken Carl Blochs original. Dopfunten av sandsten är kyrkans äldska föremål. Den stammar från den ursprungliga kyrkans tillkomst, d.v.s. 1100-talets slut. Ekeby kyrkas orgel är byggd 1950 av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. Många föremål i kyrkan är donerade av församlingsbor.; krucifix, altarstakar, glasmålningar, altarrundsmatta, kandelabrar, vaser, järnsmide, julkrubba, röcklin (hellång vit, löst hängande klädnad för prästen) samt en kyrkoherdelängd i marmor av Antonio Pasquini.   

Billesholms kyrka

Billesholms kyrka byggdes 1918-19 av Höganäs-Billesholms AB, efter ritningar av bolagets arkitekt Martin Cronsiö. Kyrkan med tillhörande prästbostad skänktes 1928 till Norra Vrams församling. 1928 invigdes den fristående klockstapeln. Enligt uppgift skall detta vara Sveriges första sk småkyrka, dvs en kyrka sammanbyggd med lokaler för övrig församlingsverksamhet. Kyrkorummet har fina dekorationer i tak och runt väggarna. Den putsade tegelväggen i koret kring altartavlan är också smakfullt dekorerad. Orgeln är byggd 1973 av Anders Persson i Viken.    

Centrumkyrkan i Bjuv

Centrumkyrkan invigdes 1970. Det var de två lokala församlingarna Bjuvs Metodistförsamling och Bjuvs Missionsförsamling, båda med rötter i 1800-talets folkväckelse, som gick samman till Bjuvs Frikyrkoförsamling. Den danske arkitekten Jais Nielsen ritade kyrkan som består av kyrkorum, församlingssal och ungdomslokaler byggda runt en atriumgård. Det genomgående byggnadsmaterialet är tegel från det lokala tegelbruket. Kyrkans namn visar att man vill vara en kyrka som finns mitt i samhällets och livets centrum med såväl gudstjänster som ungdoms- och kulturaktiviteter. Ungdomsverksamheten har en central plats i kyrkan.   

Buddistiska templet i Bjuv

Buddismen är en av de stora världsreligionerna med 300 miljoner anhängare. Religionen grundades av Siddharta Gautama för 2.500 år sedan. Templet i Bjuv har funnits sedan 1996. Många församlingsmedlemmar kommer från Vietnam. Templet har många funktioner, inte minst som social inrättning.  

Senast publicerad: