Bjuvs kommuns logga

Ansökan om föreningsbidrag

Ansökan om Investeringbidrag ska innehålla:

 • En kortfattad beskrivning av vad investeringen består av
 • Beskrivning om vem som kommer i första hand gynnas av investeringen
 • Beskrivning av vad konsekvenserna blir om investeringen inte genomförs
 • En kostnadsberäkning för investeringen.
 • Grunddokument (Senaste årsmötesprotokoll samt ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för föregående år)
 • Verifikationer (Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningar)


Ansökan om Utvecklingsbidrag ska innehålla:

 • En kortfattad beskrivning av projektet, inköpet eller investeringen samt hur den leder till att utveckla föreningens verksamhet
 • Beskrivning om vem som kommer i första hand gynnas av investeringen
 • Beskrivning av vad konsekvenserna blir om investeringen inte genomförs
 • En kostnadsberäkning av projektet, inköpet eller investeringen.
 • Grunddokument (Senaste årsmötesprotokoll samt ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för föregående år)
 • Verifikationer (Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningar)

Senast publicerad: