Bjuvs kommuns logga

Prioriteringslista vid fördelning av bidrag

 • Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras föreningar vars verksamhet riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariation eller personer med annat modersmål än svenska.
 • Brist på investeringsbidrag innebär att verksamheten inte kan bedrivas
 • Brist på investeringsbidrag innebär att lokalen saknar vissa bekvämligheter

Vid flera konkurrerande ansökningar inom samma prioriteringsgrupp tar vi hänsyn till följande faktorer:

 • Hur arbetar föreningen i övrigt med jämlikhet, hållbarhet och delaktighet?
 • Hur påverkar eventuellt bidrag medlemsutvecklingen i föreningen?
 • Hur ser föreningens ekonomi ut vid granskning?
 • Innebär utvecklingen att fritidsutbudet i helhet ökar för invånare i Bjuvs kommun?

 • Bidraget innebär att förening som sedan tidigare inte har verksamhet riktad mot målgruppen barn och unga kan utveckla sådan verksamhet.
 • Bidraget innebär att förening som sedan tidigare inte har verksamhet riktad mot övriga prioriterade målgrupper kan utveckla sådan verksamhet.
 • Bidraget innebär en utveckling av föreningens verksamhet som riktas mot prioriterade målgrupper och som sker i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet
 • Bidraget innebär en utveckling av föreningens verksamhet som sker i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet
 • Bidraget innebär att föreningen kan utveckla befintlig eller helt ny verksamhet, som inte riktar sig till prioriterade målgrupper eller sker i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.


Vid flera konkurrerande ansökningar inom samma prioriteringsgrupp tar vi hänsyn till följande faktorer:

 • Hur arbetar föreningen i övrigt med jämlikhet, hållbarhet och delaktighet?
 • Hur påverkar eventuellt bidrag medlemsutvecklingen i föreningen?
 • Hur ser föreningens ekonomi ut vid granskning?
 • Innebär utvecklingen att fritidsutbudet i helhet ökar för invånare i Bjuvs kommun?

Senast publicerad: