Bjuvs kommuns logga

  Billesholmstraktens hembygdsförening

  Prästgården i Norra Vram

  Norra Vrams prästgård utgör den bevarade boningslängan i en tidigare delvis kringbyggd gård. Prästgårdens historia går tillbaka till år 1816, då socknens "näst finaste hus" byggdes med hjälp av slottsherren på Vrams Gunnarstorp. Den bakomliggande naturtomten har ett mycket stort värde för miljön vid Norra Vrams medeltidskyrka. Prästgården har en en delvis bevarad interiör. Många inventarier är från 1800-talets senare hälft och sekelskiftet.

  Norra Vrams Prästgård inhyser idag Billesholmstraktens Hembygdsförening samt muséum, arkiv och antikvariat.
  Läs mer på deras hemsida Billesholmstraktens Hembygdsförening.

  Senast publicerad: 18 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här