Kulturskolan

Antagning för höstterminen är nu klar. Instrumentalundervisningen startar vecka 35. Du kan fortfarande anmäla dig men hamnar då i väntelistan.

Trummor och gitarr
Trummor och gitarr

Här anmäler du dig: Anmälan - Bjuvs kulturskola

Vi satsar mycket på orkesterverksamhet och som fasta ensembler har vi Ungdomsorkester, Juniororkester och en Startorkester. Vid speciella tillfällen kan elever i vissa ämnen erbjudas samspel i smågrupper.

När man spelar instrument sker undervisningen i huvudsak som enskild undervisning, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper.

Undervisningen äger rum efter skoltid. I huvudsak bedrivs undervisningen i Bjuv i Kulturskolans lokaler. I vissa fall kan undervisning erbjudas i Ekeby och Billesholm på respektive skola. Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Dans och konst är gruppundervisning.

Kontakt

Besöksadress
Vallgatan 47 i Bjuv. 

Bjuvs kommun
Telefon växel 042-458 50 00
info@bjuv.se

Antagningen för höstterminen 2022 är nu klar.
Anmälningslänken är fortfarande öppen och det går bra att anmäla sig.
Du placeras då i kö och intag sker i mån av plats. Kön är olika lång på olika instrument. Du som blir antagen kontaktas av lärare.

Här anmäler du dig: Anmälan - Bjuvs kulturskola

Observera att vi endast tar emot elever som går i årskurs 3 och uppåt. Elever som går i årskurs 2 under våren blir inte placerade på kulturskolan förrän tidigast terminen de börjat åk 3.