Kulturskolan

Kulturskolan tar emot elever från årskurs 3 upp till gymnasiet. Just nu tar vi emot anmälningar för läsåret 2022/2023. Sista dag att anmäla sig är 5 juni.

Trummor och gitarr
Trummor och gitarr

Här anmäler du dig: Anmälan - Bjuvs kulturskola

Vi satsar mycket på orkesterverksamhet och som fasta ensembler har vi Ungdomsorkester, Juniororkester och en Startorkester. Vid speciella tillfällen kan elever i vissa ämnen erbjudas samspel i smågrupper.

När man spelar instrument sker undervisningen i huvudsak som enskild undervisning, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper.

Undervisningen äger rum efter skoltid. I huvudsak bedrivs undervisningen i Bjuv i Kulturskolans lokaler. I vissa fall kan undervisning erbjudas i Ekeby och Billesholm på respektive skola. Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Dans och konst är gruppundervisning.

Kontakt

Besöksadress
Vallgatan 47 i Bjuv. 

Bjuvs kommun
Telefon växel 042-458 50 00
info@bjuv.se

Här anmäler du dig: Anmälan - Bjuvs kulturskola
Sista dag att anmäla sig är 5 juni. Därefter behandlas anmälningarna och ni får besked via mail om ni blivit antagna eller hamnar på väntelistan.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår. Detta gäller även väntelistan.

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.

Du placeras i kö och tas in i mån av plats. Kön är olika lång på olika instrument. Du som blir antagen kontaktas av lärare.

Observera att vi endast tar emot elever som går i årskurs 3 och uppåt. Elever som går i årskurs 2 under våren blir inte placerade på kulturskolan förrän tidigast terminen de börjat åk 3.