Kulturskolan

Kulturskolan utvecklas med ett allt större utbud och nu ingår även konst och dans i Kulturskolans kursutbud.

Trummor och gitarr

Nytt för i år är vår facebooksida. Besök vår facebooksida här.

På grund av coronapandemin har vi infört en del förändringar i Kulturskolans verksamhet. Läs mer här.

Vi satsar mycket på orkesterverksamhet och som fasta ensembler har vi Ungdomsorkester, Juniororkester och en Startorkester. Förutom de fasta ensemblerna erbjuds de flesta eleverna tillfälle till samspel i smågrupper på sina respektive instrument.

Kulturskolan tar emot elever från årskurs 3 upp till gymnasiet. Vi har även barnkör för elever i förskoleklass till årskurs 3.

När man spelar instrument sker undervisningen i huvudsak som enskild undervisning, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper. Lektionerna äger rum efter skoltid, i Bjuv i Kulturskolans lokaler, samt i Ekeby och Billesholm på respektive skola. Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Dans, konst, kör och teater är gruppundervisning.

Postadress

Mejerigatan 3 Box 501 267 25 Bjuv.

Besöksadress

Vallgatan 47 i Bjuv. 

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Anmälan till kulturskolan

Du anmäler dig via e-tjänst eller blankett som du hittar här:
https://eservice.bjuv.se 

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår.  Obs! Detta gäller även väntelistan.