Kulturskolan

Kulturskolan utvecklas med ett allt större utbud och nu ingår även konst och dans i Kulturskolans kursutbud.

Trummor och gitarr
Trummor och gitarr

Vi satsar mycket på orkesterverksamhet och som fasta ensembler har vi Ungdomsorkester, Juniororkester och en Startorkester. Vid speciella tillfällen kan elever i vissa ämnen erbjudas samspel i smågrupper.

Kulturskolan tar emot elever från årskurs 3 upp till gymnasiet.

När man spelar instrument sker undervisningen i huvudsak som enskild undervisning, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper.

Undervisningen äger rum efter skoltid. I huvudsak bedrivs undervisningen i Bjuv i Kulturskolans lokaler. I vissa fall kan undervisning erbjudas i Ekeby och Billesholm på respektive skola. Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Dans och konst är gruppundervisning.

Kontakt

Besöksadress
Vallgatan 47 i Bjuv. 

Bjuvs kommun
Telefon växel 042-458 50 00
info@bjuv.se

OBS!
Anmälan för läsår 21/22 är nu stängd och öppnar igen våren 2022 för nästa läsår.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår. Detta gäller även väntelistan.

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.