Bjuvs kommuns logga

Nystartad förening

Alla föreningstyper som är i sitt första år av verksamhet har möjlighet att få hjälp med delar av uppstarten.

Startbidrag
Som nystartad förening har ni inom ert första verksamhetsår rätt till ett startbidrag på 5000 kronor. Bidraget är inte villkorat för ett speciellt syfte, utan ska användas för att föreningen ska få igång sin verksamhet.

Startbidrag kan sökas löpande under året.
För att få reda på mer om Startbidrag, kontakta Martin Sjöstrand.

Lokalbidrag
För att din nystartade förening ska kunna söka lokalbidrag krävs det att föreningen tillhör en föreningstyp som har rätt att söka lokalbidrag. Vilka föreningstyper som har rätt att söka lokalbidrag framgår i beskrivningarna av de olika föreningstyperna.

Under föreningens första verksamma år kan ni låna kommunens lokaler utan kostnad. Har din förening behov som kommunens lokaler inte lever upp till har ni möjlighet att söka ett lokalbidrag som betalas ut i förskott. Bidraget täcker en del av hyran motsvarande uppsägningstiden för lokalen. Resterande period av första året söker man kommande år i efterskott. Samma villkor som vid lokalbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller i övrigt.

Ansökan om lokalbidrag i förskott tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag för att ansöka om lokalbidrag för föregående års lokalkostnader är 30 april.

Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

För att se vilka övriga bidrag som din nystartade förening är berättigad till, klicka dig vidare till den föreningstyp din förening tillhör.

Utbildning
Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd
Ett allmänt föreningsstöd erbjuds samtliga föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun. Det innebär möjligheter att vara med i föreningsregistret online, marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender, delta i kommunens arrangemang med föreningsinfo, samt hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra, och andra delar som bedöms relevanta i kommunens område. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, och personer med funktionsvariationer, är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Senast publicerad: