Vatten och avlopp

Det är Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, som sköter VA-verksamheten i Bjuvs kommun - även debiteringen av VA-avgiften.

Bildväljare