Bjuvs kommuns logga

Vatten och avlopp

Det är Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, som sköter VA-verksamheten i Bjuvs kommun samt debiteringen av VA-avgiften.

Bildväljare

Senast publicerad: