Bjuvs kommuns logga

Klipp häcken för trafiksäkerheten

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Anvisningar för träd, buskar och häckar intill gator

Det är härligt när det grönskar och växer i naturen. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar och träd på din tomt växer för högt, breder ut sig och därmed skymmer sikten i trafiken. För att förbättra trafiksäkerheten, klipp växterna så som bilderna visar här nedanför. Tack för att du bidrar till trafiksäkerheten i ditt område!

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg: minst 3,2 meter
  • över körbana: minst 4,6 meter

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger på en hörna intill en gång- och cykelväg, gata eller gångväg ska du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet längs med körbanan eller längs med gång- och cykelvägen.

Du som har utfart mot gata

Om din tomt har en utfart mot körbana eller gångväg ska du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Råd och tips till dig som har buskar och träd nära tomgräns

  • Klipp häcken 1-2 gånger om året,
  • Se till så att grenar och kvistar inte skymmer skyltar och gatubelysning,
  • Tänk på att inte skräpa ner och återvinn ditt trädgårdsavfall.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Senast publicerad: