Bjuvs kommuns logga

Avfall och återvinning

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för sophämtning och återvinning i Bjuvs kommun. Det är dit du vänder dig med frågor om sophämtning, källsortering med mera.

På NSR:s hemsida, www.nsr.se, hittar du information om bland annat öppettider, sophämtning och felanmälan.

När ska jag kontakta NSR?

  • Ägarbyte - blankett finns på www.nsr.se
  • Utebliven tömning
  • Ändring av abonnemang
  • Beställningar
  • Saknar kärl eller påshållare
  • Fakturafrågor

När kan jag vända mig till kommunens bygg- och miljöförvaltning?

  • För att lämna klagomål
  • Vid ansökan om uppehåll i avfallshämtningen
  • Ansökan om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag

Återvinningscentralen i Bjuv

Återvinningscentralen finns på Verkstadsgatan 3 i Bjuv. På NSR:s webbplats hittar du öppettider och aktuell information

Återvinningsstationer i Billesholm och Ekeby

I Bjuvs kommun finns, förutom återvinningscentralen i Bjuv, två återvinningsstationer; en på Telegatan i Ekeby och en på Järnvägsgatan i Billesholm.

På återvinningsstationerna ska du endast lämna använda förpackningar och tidningar till återvinning – möbler, elektronik, trädgårdsavfall och annat lämnar du till kommunens återvinningscentral.

Återvinningsstationen i Billesholm är stängd för biltrafik fredag klockan 15.00 - måndag klockan 08.00.

I de nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm utför det kommunala bolaget NSR idag insamlingen av förpackningsavfall på en större del av marknaden.

Återvinningsstationerna är enbart för privatpersoner och samlokaliserade verksamheter. Läs mer om detta och om nya regler för avfall på NSR:s hemsida.

Bildväljare

Senast publicerad: