Bjuvs kommuns logga

Energi- och klimatrådgivning

Vi ger dig som invånare kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag är välkomna att kontakta vår rådgivare. Vi lämnar opartisk och oberoende information, och vår rådgivare är kunnig inom klimatfrågor, energisystem och energikonsumtion.

Nytt stöd vid köp av lätt ellastbil

Fler miljöfordon behöver komma ut på marknaden och lätt ellastbil samt miljöarbetsmaskiner är två typer där ett stöd finns att söka före inköp.

Premien ger 30% av merkostnaden för el-alternativet, dock högst 50 000 kronor. Premien kan sökas till och med den 1 oktober nästa år, men kommer succesivt att minska i ett par steg fram tills dess. Energimyndigheten uppmanar, ansök först, beställ sen.

Mer om hur du söker och vilka typer av fordon premien gäller hittar du på Energimyndighetens webbsida: Nytt stöd vid köp av lätta ellastbilar (energimyndigheten.se)

Uppvärmning

Det finns många sätt att värma upp sin bostad. Nedan hittar du information.

Regler för installation av värmepump

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste du ha tillstånd från miljöavdelningen för att installera sådana värmepumpar.

Bergvärmepump kräver tillstånd

Att borra för en värmepumpanläggning utan att ha fått tillstånd för det är förbjudet och kan innebära att du får betala en miljö­sanktionsavgift. Milljöavdelningen kan också förbjuda dig att använda en sådan anläggning. För att slippa förbudet måste du då betala för en tillståndsprövning.

Tänk på detta

Avstånd till andra borrhål

En bergvärmepump bygger på att värme tas från berget. Marken kommer då att gradvis kylas ner runt borrhålet. Värmepumpar som är alltför tätt placerade stjäl energi från varandra, vilket gör att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Därför bör avståndet mellan borrhål vara minst 20 meter.

Om du har möjlighet: placera borrhålet minst 10 meter från din fastighetsgräns. Detta kan bidra till att miljöavdelningen kan behandla din ansökan snabbare.

Om du behöver borra närmare än 20 meter från ett befintligt borrhål måste du redovisa hur du tänker göra för att kompensera för ett kortare avstånd. Det kan till exempel vara att borra med vinkel bort från det befintliga borrhålet eller att borra ett djupare hål.

Borra inte nära dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp

Ett dåligt placerat borrhål kan påverka vattnet i dricksvattenbrunnar i närheten. I samband med borrningen kan till exempel saltvatten, som ligger djupt ner i berget, tränga upp till sött grundvatten och nå brunnarna. Det kan också hända att dåligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar tränger ner till grundvattnet via borrhålet och sedan letar sig fram till dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Borrhålet bör placeras minst 30 meter från borrade dricksvattenbrunnar och 20 meter från grävda dricksvattenbrunnar. Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning.

Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) ska vara minst 30 meter.

Ledningar, rör och tunnlar

Ta reda på var tunnlar, ledningar och servitut går innan du väljer placering för borrhålet.

Tänk på att du får stå för kostnader om det uppstår skador på ledningar, rör eller tunnlar i samband med borrning.

 • Använd den kostnadsfria webbtjänsten Ledningskollen för att se kabeldragningar och om det finns fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar på eller i närheten av aktuell fastighet
 • Uppgifterna behöver inte skickas in till miljöavdelningen, om vi inte särskilt ber om dem
 • Kontrollera också om det finns detaljplan med särskilda planbestämmelser för området.

Du ska skicka med en karta

När du ansöker om tillstånd ska du skicka med en karta i skala 1:400. Kartan ska vara försedd med skalstreck så att den går att mäta även efter kopiering och utskrift.

 • En karta kan du få gratis genom att skicka e-post till miljo.bjuv.se
 • Skriv Karta bergvärme i ämnesraden
 • Mailet ska innehålla adress och fastighetsbeteckning.

När det gäller dricksvattenbrunnar finns det tyvärr inget heltäckande register på var alla sådana finns. Det bästa är om du kan fråga grannarna direkt om vilka brunnar de har.

Detta ska du markera på kartan

 • Var du tänkt placera borrhålet. Numrera dem om det är flera
 • Borrhålets start- och slutpunkt om hålet är vinklat
 • Dricksvattenbrunnar på din egen och eventuella grannars fastighet inom 50 meter från det planerade borrhålet
 • Enskilda avloppsanläggningar på din egen och eventuella grannars fastighet inom 50 meter från det planerade borrhålet
 • Befintliga bergvärmeborrhål – om det finns sådana i området är det bra om du markerar även dem på kartan, eftersom äldre anläggningar inte alltid finns registrerade. Kolla med dina grannar om de har några borrhål för bergvärme
 • Om du ansöker om att installera jordvärme, ytjordvärme eller grundvatten­värme ska du markera på kartan var kollektorslangen ska ligga.

Ansökan och avgift

Mer information och ansökningsformulär finns under fliken Ansök om tillstånd för värmepump. Om du installerar en värmepump utan tillstånd kan du få betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Avgift för tillståndet

MIljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, alltså oavsett om du får ett tillstånd eller ett avslag.

Berörda grannar får lämna synpunkter

Miljöavdelningen skickar din ansökan till de grannar som vi bedömer är berörda av dina planer. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall över vem som är berörd. Det är därför bra om du i förväg informerar dina grannar om planerna.
För att vi ska kunna behandla din ansökan snabbare rekommenderar vi att du om möjligt placerar borrhålet minst 10 meter från fastighetsgränser. Det kan dessutom underlätta för dina grannar att borra i framtiden.

Krav på att brunnsborraren är certifierad

Miljöavdelningen ställer krav på att företaget som borrar är certifierat av certifieringsorganet RISE. Du kan få hjälp med information om certifierade brunnsborrare på webbplatsen www.ri.se genom att söka på ”brunnsborrare".

Luftvärmepump? Tänk på placeringen!

I Bjuv krävs inget tillstånd för att installera luftvärmepump. Men:

 • Placera pumpen så att den inte bullrar och stör dina grannar
 • Det kan komma klagomål på störande buller från värmepumpar
 • Om vi anser att klagomålen är befogade kan vi kräva åtgärder för att minska störningen.

Ansök för tillstånd för värmepump

Vill du söka tillstånd för att installera värmepump på din fastighet? Tänk på att vara ute i god tid. Du får inte börja borra förrän du har fått tillståndet.

Sök i god tid

 • Det tar normalt fyra till sex veckor att få ett tillstånd från miljöavdelningen
 • I vissa fall börjar tillståndet sedan gälla ytterligare tre veckor efter att alla som berörs av beslutet har fått information om det och ingen har överklagat
 • Du kan alltså behöva vänta upp till nio veckor innan du får börja installera din värmepump
 • Tänk på att skicka in en komplett ansökan så att handläggningstiden inte förlängs i onödan
 • Luftvärmepump kräver inte tillstånd från miljöavdelningen. Då behöver du alltså inte ta hänsyn till handläggningstid när du planerar din installation

Funkar det att borra?

Innan du placerar det tänkta borrhålet och ansöker är det viktigt att du tar reda på var tunnlar, ledningar och servitut går. Läs mer under rubriken Ledningar, rör och tunnlar under fliken Regler för installation av värmepumo. Där hittar du också information om avgiften för att ansöka.

Annat som du behöver tänka på är hur till exempel träd, häckar eller trädgårdsland påverkas och om det överhuvudtaget är möjligt att få in borrutrustning på tomten. Annars är risken att du får betala för ett tillstånd som du inte kan eller vill använda.

Så här gör du

Innan du börjar - se till att du har följande

 • Fakta om värmepumpsanläggningen: effekt, typ och mängd köldmedium med mera
 • Namn och kontaktuppgifter på företaget som installerar
 • Namn på företaget som borrar, om du har valt borrfirma

Du ska också bifoga en karta i skala 1:400 med skalstreck till din ansökan. Där ska du ha markerat:

 • Borrhålets placering - numrera borrhålen om de är flera
 • Vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet eller borrhålen
 • Borrhål för bergvärme inom 20 meter från borrhålet eller borrhålen

Karta kan du få gratis genom att maila fastighetsbeteckning och adress till miljo@bjuv.se
Mer information om detta finns under Regler för installation av värmepump

Ansök via blankett

Eller fyll i blanketten och skicka in till miljöavdelningen:

Ansökan om tillstånd för värmepump Pdf, 1.4 MB.

Blankett för yttrande (grannyttrande)  Pdf, 606.1 kB.

Kom i kontakt med klimatrådgivarna

Vi samarbetar med fem andra kommuner: Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Energi- och klimatrådgivarna arbetar i Helsingborg men du kan boka tid för rådgivning i Kommunhuset i Bjuv. Om du driver ett mindre företag kan energi- och klimatrådgivare komma och besöka dig. När du pratar med energi- och klimatrådgivaren är det bra om du är så förberedd som möjligt. På så vis kommer du få bäst hjälp.

Senast publicerad: