Bjuvs kommuns logga

Aktuellt om Selleberga

Aktuell information från Stadsutveckling Selleberga.

2024

April Första besiktningen avklarad.

2023

22 november Markanvisningsavtal med FB bostad för kv Mungbönan 1 och Vaxbönan 1.

22 mars Första spadtaget för utbyggnaden.

20 januari Avtal för utbyggnad av väg, gator, park och torg signeras.

Bild på barn som står framför 4 vuxna.

2022

27 oktober Upphandlingen för utbyggnad av väg, gator, park och torg annonseras.

12 juli Detaljplanen för första etappen vinner laga kraft.

2021

29 november Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

11 augusti Markanvisningsavtal med Er-Ho.

23 juni Detaljplan tillgänglig för granskning till och med 31 augusti.

Markanvisningsavtal med RE Equity.

17 maj Nu är första markanvisningen på Selleberga underskriven!

Bjuvs kommun har skrivit markanvisningsavtal med företaget 3hus för att bygga bostäder på Selleberga. Det rör sig om 81 lägenheter på 1-4 rum och kök.

20 januari Detaljplan på samråd 20 januari till 28 februari. Här hittar du samtliga handlingar.

2020

26 juni Planprogrammet på samråd 26 juni till 31 augusti. Här hittar du samtliga handlingar.

4 juni Handbok för planering av levande kvarter Pdf, 4.9 MB.

20 januari Fastställning av jord-, berg- och grundvattenförhållanden i marken genom en geoteknisk undersökning.

2019

November Planbeställningen för etapp 1

12 juni Workshop tillsammans med Samordningen för bostadsbyggande och Region Skåne för planeringsunderlag för gestaltning och hållbarhet. Nu pågår arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag.

8 maj Kvalitetsprogrammet överlämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott och ett första spadtag togs för planeringen av området.

2 maj Köpet av Selleberga genomfördes och Bjuvs kommun tog över marken.

Senast publicerad: