Bjuvs kommuns logga

Olovlig användning av offentlig plats

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna används av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd är inte tillåtet och kallas annektering. Du har som fastighetsägare ett ansvar att veta var din fastighetsgräns går och att hålla dig inom denna.

Allmän platsmark, eller offentlig plats innebär att marken inte får bebyggas. Du är som fastighetsägare skyldig att veta var din fastighetsgräns går, är du osäker kan du kontrollera detta med kommunens mätningsingenjör via kommunens växel (se längst ner på sidan).

Det är när du ställer privata anläggningar eller ägodelar på mark som inte tillhör dig.

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara uppställning av:

  • Staket och planteringar
  • Komposter
  • Pallkragar
  • Sandlådor
  • Studsmattor
  • Gungställning
  • Rastgårdar
  • Vedupplag
  • Byggnader som lekstugor, friggebodar och skjul
  • Bilar, husvagnar, släp med mera

Privatisering av annan mark regleras i brottsbalken, 8 kapitlet. En privatisering av annans mark är att betraktas som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som att nyttja någon annans mark för privat bruk. Det kan också vara straffbart. Förbjudet omfattar även offentligt ägd mark.

Kommunen kommer vid misstanke om olovlig användning kontakta fastighetsägaren och uppmana denna att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken till sitt ursprungliga skick.

Om fastighetsägaren skulle motsätta sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtagas enligt 8 kapitlet i brottsbalken.

Genom kommunens felanmälan kan du rapportera in om du misstänker olovligt nyttjande av kommunal mark.

Om du som fastighetsägare tillfälligt skulle behöva använda marken utanför din tomtgräns till exempel i samband med byggnation enligt liknande ska du ansöka om tillstånd hos Polisen enligt Ordningslagen (1993:1 617).

För mer information se dokumentet ”Riktlinjer för upplåtelse av offentligmark” Pdf, 194.8 kB.

Du kan även läsa mer på kommunens hemsida.

Har du frågor?

För frågor om gränsvisning och kartor eller övriga frågor om upplåtelse av kommunalmark, ringer du till kommunens kontaktcenter 042-458 50 00 eller mejlar kommunens kontaktcenter info@bjuv.se

Senast publicerad: