Bjuvs kommuns logga

Upphandling

Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorps och Örkelljunga kommuner har en gemensam upphandlingsverksamhet. Kommunala bolag kan också ingå i olika upphandlingsprocesser.

Vi välkomnar intresserade att lämna anbud på varor, tjänster och entreprenader.

Pågående upphandlingar

Se aktuella upphandlingar

Inom vissa områden har det redan gjorts ramavtal, men villkoren är inte så fast ställda att vi som kommun gör avrop direkt. Detta gäller bl.a. bilar. Vi gör då en "miniupphandling" och erbjuder ramavtalets parter att lägga specifika erbjudanden för de tjänster/varor som vi behöver.

Kommunernas upphandlingar publiceras på www.mercell.se, www.opic.com eller www.kommersannons.se. Du kan efter inloggning hämta förfrågningsunderlag där. Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till dig som vill lämna anbud.

Kommunerna arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt. En öppen dialog med leverantörer och anbudsgivare gynnar alla parter. Det är många formaliteter som måste vara avklarade när anbudslämnare ska lämna anbud till en offentlig myndighet. Vår ambition är ändå att försöka underlätta så långt det går.

Kommunerna använder elektroniskt upphandlingssystem. Systemet är webbaserat och används för att tillhandahålla förfrågningsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut.

Om förfrågningsunderlag tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig. Detta för att inte missa kompletteringar och förtydliganden, som eventuellt görs under anbudstiden.

 • Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar i upphandlingssystemet är bindande.
 • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
 • Fråga om något är oklart eller känns fel - ju tidigare i processen desto bättre. Förtydliganden eller justeringar av förfrågningsunderlaget kan komma att göras under anbudstiden.
 • Kontrollera alla viktiga datum.
 • Utforma anbudet enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
 • Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget. Ditt anbud kan annars bli förkastat.
 • Se till att anbudet registreras i upphandlingsstödet
 • Tänk på att "Skallkrav" måste alltid kunna uppfyllas. Ett nej eller uteblivet svar innebär att hela anbudet kan förkastas.

Besök Upphandlingsmyndighetens webbplats. Där finns mycket information som kan vara en bra hjälp för dig.

Notera att för avtal, som innefattar framtida prestationer, krävs alltid underskrift av behörig person i Bjuvs kommun.

Frågor kring upphandling?

Kontakta inkop@bjuv.se

Senast publicerad: