Bjuvs kommuns logga

Sälja e-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter ska du göra en anmälan till den kommun där försäljningsstället ligger. Du ska göra anmälan innan du börjar sälja.

Så här gör du

Fyll i blanketten

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 324 kB.

Till anmälan ska du bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter Pdf, 888.6 kB.

Skicka blanketten och en kopia av ditt egenkontrollprogram till miljo@bjuv.se.

Egenkontrollprogram

För verksamheten ska det finnas ett egenkontrollprogram, som även ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen på Bjuvs kommun. I egenkontrollprogrammet beskriver ni bland annat vilka rutiner ni har för att kontrollera kundernas ålder och hur ni organiserar verksamheten. Det är lämpligt att en kopia av egenkontrollprogrammet även finns på försäljningsstället.

Folkhälsomyndigheten har en vägledning om vad du ska tänka på när du tar fram ditt egenkontrollprogram: Vägledning från Folkhälsomyndigheten

Avanmälan

Du avanmäler genom att fylla i blanketten Avanmälan folköl, e-cigaratter och/eller tobaksfria nikotinprodukter.

Avanmälan folköl och/eller e-cigaretter Pdf, 176.1 kB.

Skicka blanketten till miljo@bjuv.se

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. För tillsynen betalar du en timavgift för nedlagd tid. Avgiften för år 2024 är 1 233 kronor.

Senast publicerad: