Bjuvs kommuns logga

Förslag på aktiviteter

För att göra praotiden lyckad för alla är det bra om ni på arbetsplatsen tänker ut ert huvudsakliga syfte till att ha en praoelev och i förväg kommer fram till uppgifter som ska göras.

Eleven som kommer till er är gör det både för att få en inblick i arbetslivet och möjlighet att träna sociala färdigheter och ansvarstagande. Låt därför gärna eleven vara med även i arbetsuppgifter som är för svåra för eleven att utföra på egen hand och glöm inte hur viktiga samtalen både under arbetet och pauserna är för eleven.

 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Omvärldsbevaka
 • Ge sina unika perspektiv

 • Vara behjälplig med fakturor
 • Delta i budgetarbete
 • Delta i rekryteringsärenden

 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Söka information
 • Hantera post

 • Hjälpa till vid måltider
 • Möjliggöra utomhusvistelser genom t ex promenader
 • Ta ansvar för att aktivera genom t ex spel eller läsning

 • Vara behjälplig i det pedagogiska arbetet
 • Pedagogiska måltider
 • Rastverksamhet
 • Genomföra lekar och aktiviteter

 • Service av fastigheter, utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter

 • Ledare på olika aktiviteter för barn och unga inom kultur eller sport
 • Sköta material och lokaler
 • Enkla kontorsuppgifter

 • Kontorsarbete
 • Sortera papper och digitala dokument
 • Vara med på möten och ge ev ungdomsperspektiv på frågor

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten

 • Vara med vid kundmöten
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Vara behjälplig inför inventering

 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken

 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Städa
 • Hålla ordning
 • Kundservice

 • Baka
 • Kundservice
 • Städa
 • Förbereda frukost eller lunch

 • Underhåll
 • Hantverk
 • Transport
 • Lagerarbete

Senast publicerad: