Bjuvs kommuns logga

Sälja eller servera folköl

Du som ska sälja eller servera folköl i Bjuvs kommun måste anmäla det till kommunen innan du börjar sälja eller servera.

Anmäl försäljning av folköl

Du kan enkelt göra din anmälan om försäljning av folköl Pdf, 556 kB.via vår blankett.

Skicka blanketten till: miljo@bjuv.se

Egenkontroll

Du som säljer eller serverar folköl ska ha ett egenkontrollprogram och det ska alltid finnas tillgängligt på försäljningsstället eller serveringsstället. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens eller serveringsställets rutiner för försäljningen eller serveringen av folköl. Hur egenkontrollprogrammet ser ut bestämmer du själv så länge det uppfyller lagkraven.

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Pdf, 203 kB.

Mer information om lagstiftningen kan du få i alkohollagen (2010:1622)

Det här gäller om du redan har serveringstillstånd

Om ditt serveringsställe redan har serveringstillstånd behöver du inte anmäla din servering av folköl.

Det här gäller om du vill servera folköl under evenemang

Om du vill servera folköl på ett annat ställe än i din stadigvarande lokal krävs serveringstillstånd för alkohol.

Läs mer om serveringstillstånd

Krav på mat

Om du säljer eller serverar folköl måste du uppfylla vissa matkrav.

  • Om du säljer folköl (detaljhandel) ska du ha ett någorlunda brett sortiment av matvaror i butiken.

  • Om du serverar folköl ska du erbjuda ett någorlunda brett sortiment av maträtter under hela serveringstiden. Någon enklare varmrätt krävs.

För att få sälja eller servera mat måste du först och främst få din lokal godkänd som livsmedelslokal. Det är miljönämnden som godkänner detta.

Läs mer om hur du gör för att få din livsmedelsverksamhet prövad.

Observera att ovanstående matkrav inte gäller för tillverkare av folköl.

Tillsynsavgift

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. För tillsynen betalar du en timavgift för nedlagd tid. Avgiften för år 2024 är 1 233 kronor.

Förändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet, exempelvis ändringar i bolaget, ändrade kontaktuppgifter eller ändringar i egenkontrollprogrammet ska du anmäla det till Bygg- och miljöförvaltningen

Avanmälan

Observera att om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du skicka en ny anmälan och samtidigt avanmäla din gamla försäljning eller servering.

Avanmälan om försäljning av folköl Pdf, 747.7 kB.

 

Senast publicerad: