Bjuvs kommuns logga

Medarbetarkraft

Medarbetarkraft bygger på Bjuvs kommuns vision 2030 och handlar om vad det innebär att vara medarbetare i Bjuvs kommun. Lönekriterierna är i sin tur kopplade till medarbetarkraft.

Du jobbar för...

Bildväljare

...utveckling

Du är en medskapare och en viktig del av kommunens framtida utveckling och framgång.

Du är nyfiken, nyskapande och ser möjligheter i förändringsarbete. Du är modig och vågar prova nytt.

Du har självkännedom och tar ansvar för din personliga och yrkesmässiga utveckling tillsammans med din chef.

...hållbarhet

Du är delaktig och proaktiv i att skapa en hälsosam arbetsplats. "Vi är varandras arbetsmiljö".

Du känner att ditt arbete är begripligt, meningsfullt och hanterbart.

Du har en bra dialog med de som du möter i ditt arbete.

Du tar ansvar för framtiden genom att se till dina handlingars långsiktiga konsekvenser.

...jämlikhet

Du välkomnar olikhet.

Du ser och tar tillvara på människors olikheter och styrkor som en möjlighet att leverera bättre resultat.

Du bemöter alla med respekt och professionalitet.

Du förstår att jämlika förutsättningar inte alltid innebär samma förutsättningar.

...framtiden

Du drivs av att tillsammans med dina kollegor bidra till och göra skillnad för våra medborgare. Du är en viktig del i att forma ett helt samhälle.

Du är samarbetsinriktad och ser att du är en del av helheten och arbetar för hela kommunens bästa.

Du utför arbete med hög kvalitet utifrån uppsatta mål.

Senast publicerad: