Bjuvs kommuns logga

Tillsyn över gym, träningslokaler och bassängbad

Du som driver ett gym eller en träningslokal måste ha goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Miljöavdelningen kontrollerar att du följer miljöbalkens regler.

Ska du starta verksamhet?

Gym och träningslokaler är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det innebär att du inte behöver kontakta miljöavdelningen för att starta denna typ av verksamhet. Men miljöbalkens regler gäller ändå gym och träningslokaler och det är miljöavdelningen som kontrollerar att du följer reglerna. Till exempel är det viktigt att gym och träningslokaler har goda hygienrutiner för att motverka spridning av så kallad objektburen smitta.

Tillsyn

Miljöavdelningen kan bedriva tillsyn utifrån miljöbalken på gym och träningslokaler. För denna tillsyn tar vi ut en avgift för faktisk nedlagd handläggningstid. Mer information om bland annat timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn.


Tillbaka

Senast publicerad: