Bjuvs kommuns logga

Riskklassning och kontrollfrekvens

Från och med år 2024 använder kommunen en riskklassningsmodell, framtagen av Livsmedelsverket, för att bedöma behov och frekvens av livsmedelskontroll i din verksamhet.

Det innebär att livsmedelsverksamheter får lika mycket och samma sorts kontroll oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Kontrollen ska genom riskklassningen bli mer likriktad, riskbaserad, träffsäker och verkningsfull. Mängden kontroll baseras på inhämtad data om din verksamhet.

Riskklassningsmodellen – så räknas mängden kontroll ut, Livsmedelsverket

Senast publicerad: