Bjuvs kommuns logga

Heltid som norm

Bjuvs kommun jobbar för att heltid ska bli norm.

En kvinna som jobbar inom äldreomsorgen pratar med en man i rullstol. Kvinnan har handen på mannens rygg. 

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016 och 2024, där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att de som redan är anställda ska arbeta heltid i högre utsträckning. På heltid.nu kan du läsa mer om projektet Heltidsresan.

Varför arbetar vi för heltid som norm?

Du som jobbar inom vård och omsorg ska få bra anställningsvillkor så att du kan försörja dig på din inkomst och få högre pension. Om fler anställda arbetar heltid skapar det också bättre förutsättningar för en stabilare bemanning vilket i sin tur även påverkar kontinuiteten i verksamheten positivt. För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare över tid behöver vi jobba för att heltid ska bli norm. Därför ska du kunna erbjudas anställning på heltid hos oss.

Att uppnå heltid som norm är en förändringsprocess som tar tid, men nu har vi påbörjat resan! Vill du vara med?

Sök lediga jobb i Bjuvs kommun

Senast publicerad: