Bjuvs kommuns logga

Ansökan om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

Här kan du ansöka om om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

Alla som äger en fastighet med bostadshus eller fritidshus måste ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. I vissa fall kan du som fastighetsägare få uppehåll från hämtning av kommunalt avfall.

Du kan ansöka om uppehåll om du uppfyller minst ett av dessa krav:

  • Fastigheten besöks enstaka gånger per år för underhåll och tillsyn.
  • Du kommer inte att använda fastigheten av andra anledningar, till exempel om ägaren till fastigheten tillfälligt eller permanent har flyttat till ett annat boende.
  • Du beräknar att en renovering av fastigheten och du inte bor på fastigheten under tiden

Helårsbostäder kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 6 månader, dock högst 3 år i taget.

Slamavskiljare/sluten tank kan medges uppehåll om inte fastigheten kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 6 månader, dock längst 3 år fram i taget.Tänk på att alltid inkomma med ansökan minst en månad före avsedd uppehållsperiod.

Flerbostadshus eller verksamhet, t ex skolor, vårdverksamhet, företag. Kan fås om inte fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 6 månader,
dock högst 3 år i taget.

Fritidsboende kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock högst 3 år i taget.

För alla ansökningar om uppehåll av avfallshämtning tillämpas en timdebitering. Det innebär att vi fakturerar för den faktiska tiden som åtgår på ärendet, timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.Timavgiften för år 2024 är 1 233 kronor.

Du ansöker om uppehåll i avfallshämtning via vår e-tjänst.

Länk: Ansökan om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

Miljö- och hälsoskyddsfrågor

E-post: miljo@bjuv.se

Telefonnummer till kontaktcenter: 042-458 50 00

Senast publicerad: