Bjuvs kommuns logga

Lokaler för förskola, skola och fritidshem

Ska du starta skola, förskola och/eller fritidshem ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Du ska även skicka in en anmälan om du planerar att ändra något inom verksamheten, till exempel om du vill bygga ut en lokal.

Anmäl om att starta skola, förskola och fritidshem

Anmälningsplikten gäller för verksamheter som bedriver undervisning, exempelvis:

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • särskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter

Obligatorisk egenkontroll och tillsyn

Det ska finnas en dokumenterad egenkontroll för din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när bygg- och miljöförvaltningen kommer på tillsynsbesök. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Egenkontroll för skola, förskola och fritids

Uppföljningsärenden vid tillsyn på förskolor

Bygg- och miljöförvaltningen upptäcker ibland vid tillsyn på förskolor saker som måste åtgärdas för att lagkraven i miljöbalken ska kunna uppfyllas. När bygg- och miljöförvaltningen ser att det finns sådant som måste följas upp i ett tillsynsärende (vilket kan ta lång tid), avslutas ärendet och i stället påbörjar vi ett uppföljningsärende.

Vi timdebiterar tiden för uppföljningsärenden. Den som bygg- och miljöförvaltningen kommer att vara i kontakt med för uppföljningsärenden är ansvarig förskolechef och/eller fastighetsägaren.

Tänk på att det är du som driver skolan eller förskolan som har hela ansvaret för att verksamhetens miljö är sund och hälsosam både inne och ute. Detta gäller alla skolor och förskolor – både i kommunal och privat regi.

Vägledningarna nedan beskriver de lagkrav för lokaler och miljö som kommunala och privata skolverksamheter måste uppfylla. Lagkraven följs upp med miljöförvaltningens råd om hur kraven i miljö- och livsmedelslagstiftningen kan uppnås.

Observera att det finns fler lagar som styr utformningen av skolor, till exempel skollagen och plan- och bygglagen, som naturligtvis gäller parallellt.

Senast publicerad: