Bjuvs kommuns logga

Vanliga frågor om feriepraktiken

 • Du måste vara folkbokförd i Bjuvs kommun.
 • Om du har haft feriepraktik förra året kan du inte få en plats i år.
 • Som yngst kan du söka det år du fyller 16 år och som äldst kan du söka det år som du fyller 19 år. Du som är född år 2005, 2006, 2007 och 2008.
 • Du ska kunna arbeta hela perioden någon av följande datum:
 • Period 1: 10 juni – 28 juni (vecka 24 - 26)
 • Period 2: 1 juli – 19 juli (vecka 27 - 29)
 • Period 3: 22 juli – 9 augusti (vecka 30 - 32)

Bjuvs kommun kommer att använda samverka.nu för att hantera ansökningar av feriepraktik. Du söker och får svar digitalt. Du måste ha en egen e-postadress som du skriver som kontaktuppgift i din intresseanmälan. Ibland händer det att viktiga mejl hamnar i skräpposten, så ha koll även där. Feriepraktik 2024 kommer att ske i två steg.

Steg 1 - Intresseanmälan för årets feriepraktik

Intresseanmälan kan du göra från den 1 mars till den 22 mars och det gör du genom följande länk (anmälan är stängd).

Viktigt att tänka på när du fyller i intresseanmälan är att du fyller i ditt personnummer rätt och med rätt format: ÅÅMMDD-XXXX.

Med anledning av att det finns många fler intresseanmälningar än vad vi har praktikplatser måste vi göra ett slumpmässigt urval.

När vi är klara med urvalsprocessen kommer vi att skicka ut mejl från samverka.nu. Då får du besked om du har fått din intresseanmälan godkänd eller inte. Därför är det viktigt att du har koll på din mejl!

Steg 2 - Ansökan om feriepraktikplats

Ansökan kommer att vara möjlig, för dig som har fått intresseanmälan godkänd, från den 1 mars till den 22 mars.

Du som får din intresseanmälan godkänd kommer att få mejl från samverka.nu med all information om hur du ansöker. Ansökan kommer att vara utformad som en önskelista där du gör ditt val gällande den plats och period som du önskar göra din feriepraktik.

Det är viktigt att du noga läser arbetsbeskrivning för varje arbetsplats och väljer vilken period du vill arbeta innan du registrerar din ansökan. Anledning till detta är att om du inte klarar av att utföra arbetsuppgifter eller arbeta den period som du har valt, kommer du inte att kunna byta plats och då får du ingen feriepraktik.

Feriepraktikansvarig kommer att försöka uppfylla din önskelista utifrån ditt val i den mån det går. Om det är för många som vill vara på en arbetsplats kommer det slumpmässigt att delas ut plats till dig. Om du sedan tackar nej till den plats du tilldelas kommer du att förlora din praktikplats.

Detta innebär att det inte är säkert att du får just den plats som du har önskat!

Ansökan kommer att vara möjlig, för dig som har fått intresseanmälan godkänd, från den 1 mars till den 22 mars.

Du som får din intresseanmälan godkänd kommer att få mejl från samverka.nu med all information om hur du ansöker. Ansökan kommer att vara utformad som en önskelista där du gör ditt val gällande den plats och period som du önskar göra din feriepraktik.

Det är viktigt att du noga läser arbetsbeskrivning för varje arbetsplats och väljer vilken period du vill arbeta innan du registrerar din ansökan. Anledning till detta är att om du inte klarar av att utföra arbetsuppgifter eller arbeta den period som du har valt, kommer du inte att kunna byta plats och då får du ingen feriepraktik.

Feriepraktikansvarig kommer att försöka uppfylla din önskelista utifrån ditt val i den mån det går. Om det är för många som vill vara på en arbetsplats kommer det slumpmässigt att delas ut plats till dig. Om du sedan tackar nej till den plats du tilldelas kommer du att förlora din praktikplats.

Detta innebär att det inte är säkert att du får just den plats som du har önskat!

Du har fått mejl från samverka.nu med praktikkort och kommer att få kallelse med tid och plats i mitten på maj för att skriva anställningsavtal.

Anställningsavtalet kommer du att skriva under på Lärcentrum i Bjuv. Om du är minderårig måste du komma tillsamman med en av dina föräldrar.

Inför detta behöver du:

 • Ha beställt ett utdrag från belastningsregistret och ha detta med dig och visar när du kommer till oss för att skriva anställningsavtal.
  Länk till Utdrag ur BR Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

 • För att få din praktikersättning inbetald till ditt bankkonto måste du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister, oavsett vilken bank du har. Du anmäler ditt konto innan praktikperioden börjar.
  Om du har e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) kan du gå in på Swedbanks hemsida och anmäla ditt konto via denna länk:
  https://online.swedbank.se/app/ib/logga-in
  Har du ingen e-legitimation eller om du är under 18 år så måste du gå till ett Swedbanks kontor. Tänk på att om du är minderårig måste din/dina vårdnadshavare följa med.
  Du behöver inte lämna kontouppgifter till kommunen. Bjuvs kommun samarbetar med Swedbank och har automatisk möjlighet att sätta in pengar på ditt konto. Om kommunen inte kan betala ut pengar till dig genom banken kommer du att få en avi via posten som du personligen kan lösa ut. Det kan ta några dagar extra innan du får din lön på grund av posten.
  Observera att du måste ha ett eget konto, du kan inte använda exempelvis en förälders konto för inbetalning.
 • När du arbetar och får lön måste du också betala skatt. Du kan begära jämkning, vilket betyder att du får betala lägre eller ingen skatt. Formulär hittar du på Skatteverkets hemsida eller kan få den i samband när du ska skriv ditt anställningsavtal på Lärcentrum.
  Efter du har skrivit under anställningsavtalet kommer du att få vidare instruktioner hur du ska göra via mejl från samverka.nu. Därför är det viktigt att du har koll på din mejl! Glöm inte skräpposten. Du kommer att få information om arbetstider/ kläder av respektive arbetsgivare.

Feriepraktik kan till exempel innebära att du hjälper till inom gata och park med att hålla rent runt om i Bjuvs kommun. Det kan också innebära att du till exempel hjälper till inom äldreboende, på biblioteken eller skateparken. Alla feriepraktikanter kommer att ha sin placering i någon av kommunens verksamheter.

Feriepraktiken delas in i tre perioder, där varje period är två till tre veckor långa med totalt 70 timmar under en period. Det finns 3 perioder att välja från den 10 juni till den 9 augusti. Arbetstiden under en period är totalt 70 timmar och kommer att fördelas per dag av den arbetsgivare där du gör din praktik.

Viktig info!

För att du ska få möjlighet att praktisera 70 timmar i period 1, är arbetstiden längre per dag än i period 2 och 3 (dock som längst 7 timmar). Detta på grund av att under period 1 infaller midsommarafton som är en ledig dag. Denna period startar den 10 juni och du som går i grundskolan slutar skolan den 14 juni, vilket gör att du måste arbeta in dessa timmar på de övriga dagarna under perioden.

Man arbetar högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.

Arbetstiden är förlagd mellan klockan 08.00 - 16.30 måndag till fredag.

På vissa arbetsplatser som till exempel skateparken kan det förekomma att man arbetar till klockan 22.00 samt helger, vilket gäller endast om du har fyllt 16 år.

Därför kan dessa platser sökas endas av dig som har fyllt 16 år!

Feriepraktiken delas in i tre perioder, där varje period är två till tre veckor lång och du arbetar 70 timmar under en period. Det finns 3 perioder att välja från den 10 juni till den 9 augusti. Arbetstiden under en period är 70 timmar totalt och kommer att fördelas per dag av den arbetsgivare där du gör din praktik.

Period 1
10 juni - 28 juni, vecka 24–26.

Viktig info gällande period 1!
För att du ska få möjlighet att praktisera 70 timmar i period 1, är praktiktiden i period 1 lite längre per dag än i period 2 och 3 (dock som mest 7 timmar per dag). Detta på grund av att under period 1 infaller midsommarafton som är en ledig dag. Denna period startar den 10 juni och du som går i grundskolan slutar den 14 juni vilket innebär att du måste arbeta in dessa timmar på de övriga dagarna under perioden.


Period

Datum

Veckor

1

10/6 - 28/6

24 - 26

2

1/7 - 19/7

27 - 29

3

22/7 - 9/8

30 - 32

15-16 år – 77kr/h

17-19 år – 92kr/h

För att få jobba inom verksamheter med barn under 18 år måste du beställa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.

Eftersom vi inte i förväg kan veta vilken praktikplats du kommer att få vill vi att alla feriepraktikanter visar upp registerutdrag när dem kommer till oss för att skriva på anställningsavtal.

Du beställer själv ett utdrag ur belastningsregister. Gör det i god tid, helst i samband med att du ansöker om feriepraktik. Länken till blanketten hittar du längre ner.

Om du inte lämnar in registerutdrag eller om det förekommer några anmärkningar så kan det leda till att feriepraktik inte erbjuds. Tänk på att det kan ta minst två veckor innan du får belastningsregister hemskickat.

Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

Du behöver inte göra någonting. Fick du inte en plats kommer du automatiskt att stå som reserv och skulle du bli erbjuden en reservplats så får du ett mejl i mitten av maj. Ha koll på din mejl!

Du ska ringa till din handledare. Det är viktigt att du ringer och meddelar när du inte kan komma.

Om praktiken blir inställd kommer vi att försöka hitta en ny plats åt dig. Om du väljer att tacka nej till den platsen erbjuds ingen ny plats i år.

Nej, det förutsätts att du jobbar hela den period som du får erbjudande om. Du får vara ledig övriga veckor på sommarlovet.

När lönen betalas ut beror på vilken period du jobbar. I tabellen nedan ser du när utbetalning av lön är för respektive period. Lönen kan inte betalas ut i förskott och avdrag görs om du inte är närvarande på din feriepraktik. Detta kommer att uppdateras och informeras om.

Utbetalningar

Period

Datum

Utbetalningsdatum

1

10 juni - 28 juni

27 juli

2

1 juli - 19 juli

26 augusti

3

22 juli - 9 augusti

7 september

Din närvaro fylls i av handledaren på din arbetsplats. Närvaron måste lämnas in i tid så att du ska få din lön utbetald

Bjuvs kommun betalar din lön. Du får lön för max 70 timmar. Lönen betalas ut den 26 eller 27:e, månaden efter att du gjort din sista arbetsdag. Semesterersättning ingår i din timlön.

För att få din praktikersättning inbetald till ditt bankkonto måste du ha ett eget konto på Swedbank. Du kan inte använda exempelvis en förälders konto för inbetalning. Har du konto på en annan bank då måste du registrera ett nytt på Swedbank innan praktikperioden börjar.

Om du är över 18 år och har e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) kan du gå in på swedbank.se/kontoregister och anmäla ditt konto. Har du ingen e-legitimation eller om du är under 18 år så måste du gå till ett Swedbanks kontor och anmäla ditt konto. Tänk på att du som är minderårig måste gå till Swedbanks kontor tillsammans med båda dina föräldrar för att registrera ett konto. Du behöver inte lämna kontouppgifter till kommunen. Bjuvs kommun samarbetar med Swedbank och har automatisk möjlighet att sätta in pengar på ditt konto.

Om du inte har ett konto eller om den inte är rätt registrerad kommer i stället kommunen automatisk att skicka en utbetalningsavi i ditt namn med posten.

OBS! Tänk på att din lön blir några dagar försenad på grund av posten! Om du inte får den efter en vecka efter utbetalningsdatum kan du kontakta oss!

Observera att banken tar ut en avgift för att lösa ut en avi. Det krävs också att du har en giltig svensk legitimation.

Du kan lösa ut din avi på ett Swedbank kontor eller i utvalda butiker. Vissa butiker har ett begränsat utbetalningsbelopp till 2 000 kr samt utbetalningen sker i mån av tillgång på kontanter i den aktuella butiken.

Mer information hittar du på Swedbanks hemsida.

Sök efter butiker som löser in avier.

När du arbetar och får lön måste du också betala skatt.

Tjänar du 20 431 kronor eller mer under 2024 ska du betala skatt på din inkomst.

Om du tjänar mindre än 20 431 kronor under 2024 behöver du inte betala någon skatt. Då kan du begära jämkning. Det betyder att du inte betalar någon skatt.

Detta fylls i på en särskild blankett från Skatteverket som du hittar här:

https://www.skatteverket.se/download/18.339cd9fe17d1714c0772294/1639144799196/intyg-for-utbetalare-av-lon-utan-avdrag-skv434-utgava11.pdf

Denna blankett lämnar du i samband med att du skriver på ditt anställningsavtal. Vi kommer att erbjuda dig att fylla i blanketten när du kommer till oss för att skriva anställningsavtal.

Senast publicerad: