Bjuvs kommuns logga

Parker och strövområden

På den här sidan hittar du information om strövområden, grillplatser och skötseln av kommunens parker och grönytor. 

Promenad vid mölledammarna

Mölledammarnas strövområden

Mölledammarna anlades på 1700-talet och ligger i ett vackert lövskogsområde. Här finns ett väl utvecklat nät av vandringsstigar. Dammarna är ett populärt utflyktsmål året runt. Det är inte tillåtet att fiska i dammarna.

Vegeåns strövområden

Vege å rinner längs Söderåsens västra fot och har stor betydelse för fiske och fågelliv. Öring har planterats in på flera platser och utmed ån häckar forsärla, kungsfiskare och strömstare.

I Bjuvs kommun finns tre iordningställda grillplatser som du kan använda - två i Bjuv och en i Ekeby.

Bjuv

I Bjuv finns en grillplats vid motionsslingan på Selleberga och en vid frisbeegolfbanan intill Rapsgatan.

Ekeby

I Ekeby finns en grillplats på gröningen vid Aspgatan.

Läs om brandriskprognosen.

Beslut om skötselplan

Kommunsstyrelsen har genom beslut den 19 november 2016, § 148, antagit en ny skötselplan som omfattar kommunägda grönytor.

Här hittar du riktlinjer för park -och grönyteskötsel. Pdf, 52.6 kB.

Bilaga 1 till park- och grönyteskötsel Pdf, 4.6 MB.

Trädfällning

Ibland kan träd och annan vegetation växa upp alltför tätt. De konkurrerar därför med varandra om luft och ljus.

Har du önskemål om att ta ned ett träd, buske eller annan vegetation på kommunens mark, görs en bedömning i varje enskilt fall. Vi tittar på vad som ska fällas på platsen och på vad en fällning skulle förändra.

Ansökan ska inkommit till oss senast den 1 september för att vi ska kunna behandla/åtgärda under påföljande vinterhalvår. Beslut om åtgärder meddelas först efter avslutad besiktning/åtgärd i perioden januari-mars

Ansökan via e-tjänst eller blankett

Senast publicerad: