Bjuvs kommuns logga

Avfall och återvinning

Nedan hittar du information om avfall och återvinning. Avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka olägenhet för människor eller miljö.

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för sophämtningen i Bjuvs kommun. Det är dit du vänder dig med frågor om sophämtning, källsortering med mera.

På NSR:s hemsida, www.nsr.se, hittar du information om bland annat öppettider, sophämtning och felanmälan.

När ska jag kontakta NSR?

  • Ägarbyte - blankett finns på www.nsr.se
  • Utebliven tömning
  • Ändring av abonnemang
  • Beställningar
  • Saknar kärl eller påshållare
  • Fakturafrågor

När kan jag vända mig till kommunens miljöavdelning?

  • För att lämna klagomål
  • Vid ansökan om uppehåll i avfallshämtningen
  • Ansökan om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag

Återvinningscentralen i Bjuv

Återvinningscentralen finns på Verkstadsgatan 3 i Bjuv. På NSR:s webbplats hittar du öppettider och aktuell information

Återvinningsstationer i Billesholm och Ekeby

I Bjuvs kommun finns, förutom återvinningscentralen i Bjuv, två återvinningsstationer; en på Telegatan i Ekeby och en på Järnvägsgatan i Billesholm.

På återvinningsstationerna ska du endast lämna använda förpackningar och tidningar till återvinning – möbler, elektronik, trädgårdsavfall och annat lämnar du till kommunens återvinningscentral.

Det är NSR som står för tömning av behållare och städning av stationerna. På NSR:s webbplats hittar du mer information om återvinningsstationerna.

Återvinningsstationen i Billesholm är stängd för biltrafik fredag klockan 15.00 - måndag klockan 08.00.

Senast publicerad: