Bjuvs kommuns logga

  Grävtillstånd och trafikanordningsplan

  För arbeten på allmän plats i Bjuvs kommun krävs tillstånd. Arbeten som kräver att en gata behöver stängs av helt eller delvis för trafik ska en trafikanordningsplan skickas in. För nedläggning av rör, kablar och dylikt ska du ansöka om ett grävtillstånd.

  Grävtillstånd

  Tillstånd erhålles genom ansökan till Tekniska förvaltningen. Akuta grävningsarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd. Ansökan ska dock inlämnas snarast i form av en ansökan om grävningstillstånd, avfallsdeklaration och ritning.

  Tänk också på att grävtillståndet inte befriar från skyldighet att hämta ytterligare prövning hos andra berörda parter.

  Du som söker om grävtillstånd ansvarar för att grävarbeten fylls igen med grus i väntan på asfaltering eller jord i väntan på grässådd. Efter det tar Bjuvs kommun över ansvaret att de igenfyllda hålen underhålls tills ytan är helt återställd. Bjuvs kommun tar ut en fast avgift om 2000 kronor per grävtillstånd som ersättning för administration, underhåll, kontroll och besiktning. Genom att ta ut en avgift för grävarbeten får kommunen bättre kontroll och kvalitet gällande grävarbeten.

  Ansökan om grävtillstånd via e-tjänst

  Ansökan om grävtillstånd via blankett

  Trafikanordningsplan

  För att du ska få arbeta på allmän plats inom Bjuvs kommun krävs en tillfällig trafikanordningsplan som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut.

  Ansökan om trafikanordningsplan via e-tjänst

  Ansökan om trafikanordningsplan via blankett

  Senast publicerad: 10 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här