Lekplatser

I Bjuvs kommun finns ett stort antal lekplatser där barn kan leka och röra på sig.

Kontroll av lekplatserna utförs kontinuerligt under tiden maj-september, samt en gång per månad under tiden oktober-april.

Här hittar du Bjuvs kommuns Lekplatsprogram  Pdf, 23 MB.och Lekplatsplan. Pdf, 6.1 MB.

Förnyelse och upprusning av lekplatser 2022 - 2023

Under 2022 har vi bytt ut och rustat upp lekplatserna i kommunen.
Efter besiktning av de offentliga lekplatserna så var det mycket som blev utdömt och var tvunget att rivas av säkerhetsskäl. Arbetet med att rusta upp lekplatser fortsätter under 2023 och skapas i kommundelarna enligt följade:

  • Ekeby - Klinkersgatan
  • Billesholm - Ängsgatan
  • Bjuv - Platsen
  • Bjuv - Bergsgatan
  • Bjuv- Smultrongatan

På övriga lekplatser togs ett beslut att i första hand fokusera på gungor, baksandlådor och vippgungor medan den befintliga lekutrustningen, till exempel klätterställningar, gungställningar, bänkar och bord som varit i gott skick har fått stå kvar tillsvidare. Dock kommer även denna utrustning att bytas ut så småningom.

Några av lekplatserna som är upprustade under 2022

Några av lekplatserna som är upprustade under 2022