Bjuvs kommuns logga

Medborgardialog och kartläggning av otrygga platser

Under vår trygghetsdag den 9 mars var kommunens trygghetsvärdar, representanter från serviceförvaltningen samt vår lokalpolis tillsammans ute i våra tre kommundelar för att prata med er om hur ni upplever tryggheten i kommunen.

Bildväljare

I bild: Ahmad Ayyad, trygghetsvärd, Stefan Nilsson, trygghetssamordnare, Stephanie Olsson, projektledare serviceförvaltningen, Antonia Lööw, kommunpolis och Heidi Semenius, samordnare serviceförvaltningen - tillsammans ute i kommunen för att prata med våra medborgare om trygghet.

Detta är ett led i att kartlägga otrygga platser som ska mynna ut i en trygghetsvandring. Den närmsta tiden är trygghetsvärdarna ute i våra skolor och pratar med främst högstadieeleverna. Dessa får även anonymt svara på en enkät kring trygghet.

Denna medborgardialog är ett led i kommunens arbete med att öka tryggheten i vår gemensamma utemiljö. Vi ser även över anmälningar om otrygga platser som kommit in till kommunen och tillsammans med information från våra olika verksamheter skapar vi oss en lägesbild som senare under året kommer mynna ut i en trygghetsvandring. Trygghetsvandringen kommer ske på utvalda platser där det inkommit mest underlag.

Medborgardialog och fakta ska leda till en trygghetsvandring

– Inför våra trygghetsvandringar har vi frågat våra invånare om vilka platser de upplever som otrygga. Under vandringen besöker vi sedan dessa platser. Det kan handla om att det uppfattas som skräpigt, trasigt eller mörkt, men även att det händer saker på platsen som skapar otrygghet, säger Stefan Nilsson, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun.

En trygghetsvandring innebär att representanter från flera verksamheter träffas för att tillsammans gå igenom och se över ett område utifrån ett trygghetsperspektiv. Under trygghetsvandringen besöker och dokumenterar vi de otrygga områdena för att sedan ta fram åtgärdsförslag för att förbättra och öka tryggheten.

Läs mer om vårt trygghetsarbete.

Anmäl en otrygg plats

Senast publicerad: