Presskontakter

Om du som journalist har frågor om kommunen och verksamheten, vänligen kontakta någon av nedanstående personer.

Är du osäker på vem du ska prata med? Kontakta kommunikationschef Maya Saksi, 042-458 50 77.

Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Henrysson (SD) telefon 042-458 57 36
Skicka e-post till Mikael Henrysson

Oppositionsråd

Anders Månsson (S) telefon 042-458 50 38
Skicka e-post till Anders Månsson

Ledningsgrupp

Christer Pålsson, kommundirektör, telefon 042-458 50 41
Skicka e-post till Christer Pålsson

Maya Saksi, kommunikationschef, telefon 042-458 50 77
Skicka e-post till Maya Saksi

Anna-Lena Hesselroth, HR-chef, telefon 042- 458 50 53
Skicka e-post till Anna-Lena Hesselroth

Mats Rosengren, ekonomichef, telefon 042- 458 50 33
Skicka e-post till Mats Rosengren

Mikael Bogarve, tf avdelningschef arbete och tillväxt, telefon 042-458 57 92
Skicka e-post till Mikael Bogarve

Jessica Alfredson, chef vård- och omsorgsförvaltningen, telefon 042-458 51 19
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Madeleine Peyron, chef barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 042-458 53 00
Skicka e-post till Madeleine Peyron

Thorsten Olow Schnaars, chef tekniska förvaltningen, telefon 042-458 58 48
Skicka e-post till Thorsten Schnaars

Anneli Gille, chef byggnadsförvaltningen, telefon 042- 458 54 41
Skicka e-post till Anneli Gille

Josefine Wahlström, chef kultur- och fritidsförvaltningen, 0723-62 05 36
Skicka e-post till Josefine Wahlström