Presskontakter

Om du som journalist har frågor om kommunen och verksamheten, vänligen kontakta någon av nedanstående personer.

Är du osäker på vem du ska prata med? Kontakta kommunikationschef Maya Saksi, 042-458 50 77 eller skicka e-post till: kommunikation@bjuv.se

Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Henrysson (SD) telefon 042-458 57 36
Skicka e-post till Mikael Henrysson

Oppositionsråd

Ulrika Thulin (S) telefon 0721-669 710
Skicka e-post till Ulrika Thulin

Ledningsgrupp

Christian Alexandersson, tillförordnad kommundirektör, telefon 042-458 50 00
Skicka e-post till Christian Alexandersson

Maya Saksi, kommunikationschef, telefon 042-458 50 77
Skicka e-post till Maya Saksi

Anna-Lena Hesselroth, HR-chef, telefon 042- 458 50 53
Skicka e-post till Anna-Lena Hesselroth

Anna Lindström, ekonomichef, telefon 042- 458 50 33
Skicka e-post till Anna Lindström

Mikael Bogarve, avdelningschef arbete och tillväxt, telefon 042-458 57 92
Skicka e-post till Mikael Bogarve

Jessica Alfredson, chef socialförvaltningen, telefon 042-458 51 19
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Madeleine Peyron, chef utbildningsförvaltningen, telefon 042-458 53 00
Skicka e-post till Madeleine Peyron

Thorsten Olow Schnaars, chef tekniska förvaltningen, telefon 042-458 58 48
Skicka e-post till Thorsten Schnaars

Anneli Gille, chef byggnadsförvaltningen, telefon 042- 458 54 41
Skicka e-post till Anneli Gille

Josefine Wahlström, chef kultur- och fritidsförvaltningen, 0723-62 05 36
Skicka e-post till Josefine Wahlström