Bjuvs kommuns logga

LSS - Lag om stöd och service

Här finns lättlästa texter om LSS i Bjuvs kommun.

När du vill ansöka om stöd ska du prata med en
LSS-handläggare.

LSS-handläggaren är en person
som tar hand om din ansökan.

Om du vill prata med en LSS-handläggare kan du
ringa telefonnummer 042-458 50 00
eller skicka ett mejl till info@bjuv.se

Om du vill skriva en egen ansökan
kan du fylla i en blankett
och posta till LSS-handläggaren.
Här finns blanketten

Om du har en funktionsnedsättning
och bor med dina föräldrar eller din familj
finns något som kallas avlösarservice.

Det innebär att du får hjälp hemma
så föräldrar eller familj kan göra
andra saker.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd

 

Du som har en lindrig funktionsnedsättning
och klarar det mesta i vardagen själv
kan få boendestöd.

Boendestöd kan vara någon att prata med
och som kan hjälpa till med olika saker.
Det kan vara att få rutiner som fungerar
eller hjälp med olika telefonkontakter.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd

En bostad med särskild service kan vara
en gruppbostad eller en servicebostad.

En gruppbostad är till för dig
som behöver mycket stöd av personal.
Personalen finns nära.

Servicebostad är till för dig
som klarar vissa saker själv.
Du bor i egen lägenhet
dit personalen kommer och hjälper.
Det finns också en lokal där du kan träffa andra boende.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning,
autism eller har fått en hjärnskada som vuxen
kan du ansöka om daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är något meningsfullt
att göra på dagarna.
Där kan du utvecklas och bli mer självständig.

Det kan vara uppgifter på en arbetsplats.
Det kallas individuell placering.

Du har stöd av personal i daglig verksamhet.

Daglig verksamhet samarbetar med Arbetsförmedling
och med Försäkringskassan.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd

Du som är barn eller ungdom
och har svår funktionsnedsättning
kan bo i familjehem
om du inte kan bo med dina föräldrar.
Du bor då i en annan familj.

Det finns också bostad med särskild service.
Det är som ett vanligt hem, där finns personal dygnet runt.
En liten grupp barn bor där.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd

Du som har funktionsnedsättning kan få hjälp för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Du kan få hjälp enligt LSS.

LSS är en lag och betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS säger att människor med funktionsnedsättning
har rätt till extra stöd
för att leva ett bra liv.

Du kan också få hjälp enligt Socialtjänstlagen.
Lagen förkortas ibland SoL.

Vem kan ansöka om stöd enligt LSS?

LSS bestämmer att 3 grupper har rätt till stöd.
Man kallar grupperna för personkrets.

Personkrets 1

Personkrets 1 är personer med intellektuell funktionsnedsättning
eller autism.

Personkrets 2

Personkrets 2 är personer som i vuxen ålder
fått en hjärnskada efter en olycka
eller sjukdom.
Skadan gör att hjärnan inte fungerar
som innan.

Personkrets 3

Personkrets 3 är personer med annan funktionsnedsättning
som är stor och ger många svårigheter.
Därför behöver man extra stöd.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd.

En kontaktperson ger stöd
så att du som har en funktionsnedsättning
får kontakt och kan umgås med andra
och får en bra fritid.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd.

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva
mer hjälp och stöd efter skolan och på loven.

Du eller din familj kan då ansöka om
korttidstillsyn det året du fyller 13 år.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd

Du som har en funktionsnedsättning
kan behöva få nya upplevelser
och omväxling ibland.
Dina föräldrar eller familj
kan behöva göra andra saker.
Då finns det som kallas korttidsvistelse.

Kortidsvistelse kan vara på en korttidsenhet
eller hos en stödfamilj.
Korttidsvistelse kan också vara
ett läger du åker på under några dagar.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd

Om du har en funktionsnedsättning
kan du ha svårt att komma till och från aktiviteter.
Du kan ha svårt att resa
utan stöd av någon annan.
En ledsagare är någon som följer med
på resor till olika aktiviteter.

En ledsagare kan också vara med som stöd under aktiviteten

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd.

Om du har stora funktionsnedsättningar
kan du ha rätt till hjälp
av en personlig assistent.

En personlig assistent kan hjälpa dig
om du inte kan äta, dricka eller sköta din hygien.
En personlig assistent kan också hjälpa dig
som har svårt att tala med andra, förflytta dig
eller behöver hjälp med andra personliga saker.

En personlig assistent hjälper dig i ditt hem men följer med dig
och hjälper dig på andra ställen också.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd.

Senast publicerad: