Bjuvs kommuns logga

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj
kan du söka försörjningsstöd.
Försörjningsstöd är ett stöd du kan få under en kort tid
när du inte kan försörja dig själv,
alltså när dina pengar inte räcker för att betala
till exempel mat, hyra eller el.
För att få stödet måste du först ha försökt att få
ett arbete eller till exempel försökt få annat stöd.

Du söker om försörjningsstöd på vår digitala tjänst.
Om du vill komma direkt till den digitala tjänsten,
klicka på: Ansök om försörjningsstöd

Lättläst startsida

Klicka nedan för mer information om försörjningsstöd

Den som inte försörja sig själv eller sin familj
kan få försörjningsstöd under en kort tid.
Du kan bara få stödet
om du inte kan få pengar på annat sätt.
Du måste först försöka få ett arbete
eller få andra bidrag som du har rätt till.

Om du har pengar på banken, äger din bostad,
har en bil eller andra värdesaker
kan du oftast inte få försörjningsstöd.

Kommunens handläggare undersöker vilka behov du har
och hur din ekonomiska situation är
när du ansöker om att få försörjningsstöd.
Handläggaren beslutar sedan
om du kan få stödet eller inte.

1.1 Om du inte har något arbete
Om du är arbetslös måste du vara anmäld
hos Arbetsförmedlingen
och du måste söka aktivt alla arbeten
du kan klara av att göra.

1.2 Om du är sjuk
Om du är sjuk är det sjukpenning som du kan ha rätt till
och inte försörjningsstöd.
Kontakta Försäkringskassan.

1.3 Om du lever tillsammans med en partner
Om du har en sambo, är gift eller har en partner
måste ni först försöka hjälpa varandra med pengar
innan du kan få försörjningsstöd.

1.4 Om du är 65 år eller äldre
Du som är 65 år eller äldre och saknar pension
eller har en låg pension så att pengarna inte räcker,
kan du ansöka om försörjningsstöd för äldre.
Det kallas äldreförsörjningsstöd.
Kontakta Försäkringskassan för att söka det stödet.

Tillbaka

Du kan få försörjningsstöd för personliga kostnader.
Det kan till exempel vara:

 • Mat
 • Hyra
 • Hemförsäkring
 • El
 • Kläder
 • Telefon

Kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård
kan i vissa fall också vara en del av försörjningsstödet.

Du måste kunna visa räkningar och kvitton
för dina kostnader
när du ansöker om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är en del av det som vi kallar
ekonomiskt bistånd.
Regeringen bestämmer varje år om ekonomiskt bistånd
och vad som är personliga kostnader.

Tillbaka

Du söker om försörjningsstöd via vår digitala tjänst
på internet.
För att kunna använda den digitala tjänsten
måste du ha en e-legitimation, ett bankid.
Du hittar länken till vår digitala tjänst
längre ner på denna sida.

Vi har också gjort en film om
att söka om försörjningsstöd.
Du hittar länken till filmen längre ner på denna sida.

Klicka på någon av länkarna för att få veta mer:

3.1 Viktigt att veta om att söka försörjningsstöd

3.2 Förbered din ansökan

3.3. Om e-legitimation och personuppgifter

Länk till Sök Försörjningsstöd

Länken till Filmen om att söka försörjningsstöd

Tillbaka


3.1 Viktigt att veta om att ansöka:

 • Första gången du söker om försörjningsstöd
  måste du ringa till oss
  senast två dagar efter att du har gjort din ansökan.

Telefonnummer: 042 - 458 56 46

Våra telefontider är:
Måndag, onsdag och fredag klockan 09.00 – 10.00

Tisdag och torsdag klockan 13.00 – 14.00

Du kan också besöka oss.
Adressen är:

Almliden
Almgatan 2, Bjuv

Vi arbetar inte med din ansökan förrän efter
att du har ringt till oss eller besökt oss.

 • Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad.
 • När du har skickat in din ansökan för en månad
  kan du inte söka en gång till för den månaden.
  Vi stänger då möjligheten att söka.
  Ansökan öppnar igen 15 dagar innan början av nästa månad.
 • Om du inte får försörjningsstöd
  har du rätt att klaga på beslutet.
  Det kallas att överklaga beslutet.

Om du vill överklaga ett beslut
måste du göra det i ett brev inom 3 veckor
från att du fått beslutet.
Kommunens handläggare kan ge dig mer information
om hur du överklagar ett beslut.

Tillbaka


3.2 Förbered din ansökan

Innan du börjar med din ansökan om försörjningsstöd
ska du leta upp alla uppgifter du har om
dina inkomster och utgifter.
Du ska ge information om dem i din ansökan.

I den digitala ansökan
ska du inte skicka med några papper.
Men du ska ha ordning på dem
om vi behöver kontrollera några av dina uppgifter.

När du har gjort klart den digitala ansökan
och ringt till oss,
då börjar vi arbeta med din ansökan.
Då får du information från oss
om vilka handlingar, alltså vilka papper,
du måste skicka in till oss.
Tänk på att det alltid ska vara kopior av handlingarna.
Du ska ha kvar originalen.

Några exempel på handlingar som du behöver lämna in:

 • Kontoutdrag från din bank
 • Information från Skatteverket
 • Lönespecifikationer
 • Utbetalning från a-kassa, Alfa-kassan och CSN
 • Hyreskontrakt och räkning för din hyra
 • Intyg om du är registrerad på Arbetsförmedlingen
 • Läkarintyg om du är sjukskriven
 • Beslut om andra bidrag

Tillbaka


3.3 Om E-legitimation och personuppgifter

För att söka om försörjningsstöd
behöver du ha en e-legitimation.
Både du och din partner behöver ha e-legitimation
om ni söker försörjningsstöd tillsammans.

Om du inte har en e-legitimation,
kontakta Skatteverket.
Bank-id eller mobilt bank-id får du
hos din bank.

Personuppgifter är de uppgifter som finns om dig.
Vi har tystnadsplikt.
Det betyder att vi får inte berätta för någon annan
vad du har sagt till oss.
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi har om dig.
Vi får inte visa dina personuppgifter för någon annan
utan att du först säger ja till det.

Tillbaka

Hur mycket pengar du kan få i stöd
beror på vad du behöver för att klara dina kostnader
under en månad och hur din ekonomi ser ut.
Därför kan stödet vara olika för olika personer.

Ett krav för att få försörjningsstöd är
att du fortsätter att söka jobb
eller söker andra bidrag som du kan ha rätt till.

Om du har lämnat fel uppgifter till oss
kan du vara tvungen att betala tillbaka
det du fått i försörjningsstöd.

Tillbaka

Mottagningen för försörjningsstöd

Telefon: 042 - 458 54 46

Telefontid: måndag, onsdag och fredag klockan 09.00 - 10.00

tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.00

Om du redan har fått en handläggare
för din ansökan om försörjningsstöd
är det bäst att ringa
måndag, onsdag och fredag klockan 09.00 - 10.00.

Du kan också besöka oss på adressen:

Almliden
Almgatan 2, Bjuv

Lättläst startsida

Senast publicerad: