Bjuvs kommuns logga

Detta gäller för eldning av trädgårdsavfall i Bjuvs kommun

Från och med 1 januari 2024 kom en ny EU-regel om eldning av trädgårdsavfall. Bjuvs kommun har i dagsläget gjort tolkningen att det inte ändrar förutsättningarna för privatpersoner att elda mindre mängder trädgårdsavfall.

Eldningen måste ske på egen tomt och under förutsättning att det inte stör omgivningen eller påverkar miljön negativt. Trädgårdsavfall ska dock i första hand komposteras eller lämnas till en återvinningscentral.

Vad gäller enligt Bjuvs kommuns lokala föreskrifter?

  • Privatpersoner får fortsatt elda mindre mängder trädgårdsavfall på sin egen tomt.
  • Eldningen måste ske utan att störa omgivningen eller påverka miljön negativt.
  • Förstahandsalternativet är att kompostera trädgårdsavfallet på den egna fastigheten eller lämna det till kommunens återvinningscentraler.

Specifika krav och riktlinjer:

  • Inom detaljplanelagt område måste avståndet till närmaste bostadshus eller annan byggnad där människor ofta befinner sig vara minst 200 meter.
  • Utanför detaljplanelagt område tillåts eldning under april och oktober, förutsatt att det inte stör omgivningen. Under övrig tid ska avståndet till närmaste bostadshus eller annan byggnad där människor ofta befinner sig vara minst 200 meter.
  • Grenar grövre än fyra centimeter i diameter får inte eldas utomhus utan ska lämnas som träavfall på återvinningscentral.
  • Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Det inkluderar avfall från hushållet, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt. Eldning av sådant avfall kan sprida hälsofarliga gaser och bilda giftiga restprodukter.

Innan du eldar utomhus är det viktigt att kontrollera eventuella allmänna eldningsförbud samt aktuella brandriskkartor och prognoser. Dessa hittar du på SMHI:s och RSNV:s webbplatser.

För att säkerställa att eldningen av trädgårdsavfall sker på ett säkert och miljövänligt sätt uppmanar vi alla att följa dessa riktlinjer noggrant.

Läs mer om att elda trädgårdsavfall.

Senast publicerad: