Bjuvs kommuns logga

Årets asfalteringsprojekt - preliminär lista

Vår ambition är att ha så bra gator och vägar som är möjligt utifrån tillgången på asfalt och kommunens ekonomi. Årets kommande asfalteringar listar vi nedan. Skyltar sätts upp inför arbetena så att boende och verksamheter i närheten får information när det är på gång.

Bildväljare

Preliminär planering för asfaltering under 2024

Bjuv:

Spiréagatan
Hagströmsgatan
Aspgatan
Vagnmakaregatan
Sjukhusvägen (del av vägen)
Gång/cykelväg Gunnarstorpsvägen - Brogråda
Släntgatan

Billesholm:

Skogsgatan
Ljungsgårdsvägen (andra halvan)
Gång/cykelväg Tavelgatan - Sånggatan
Gång/cykelväg bakom Nya vägen
Gång/cykelväg Skolgatan - Västergatan
Nya vägen 1-8
Nya vägen 9-13
Nya vägen 14-20
Nya vägen 21-28
Nya vägen 29-36
Nya vägen 37-44
Penngatan

Ekeby:

Franz Daumas väg
Allégatan (fortsättning)
Bagaregatan

Läs mer om gatuunderhåll och asfaltering

Senast publicerad: