Bjuvs kommuns logga

Tillsyn och anmälan av ovårdade fastigheter

Bjuvs kommun har ett övergripande mål om att erbjuda varierande och attraktiva boendemiljöer med hög kvalité. För att fortsätta arbetet i takt med detta mål har bygg- och miljönämnden fått utökade medel för att kunna prioritera tillsyn och anmälningar.

Bildväljare

Bild ovan: En välvårdad tomt i Billesholm

Under 2024 kommer bygg- och miljöförvaltningen prioritera anmälningar gällande ovårdade fastigheter och även göra egen tillsyn. Enligt lagen är det fastighetsägarnas ansvar att hålla sin tomt i vårdat skick.

Så arbetar vi med tillsyn

Bygg- och miljöförvaltningen är skyldig att utreda alla inkomna tillsynsanmälningar. Fastighetsägare vars fastigheter är föremål för tillsynsanmälan får information om att vi kommer på besök inom fyra veckor.

Om bygglov och bygglovsanmälan

Använd gärna våra e-tjänster för att ansöka om bygglov eller anmälan, där du även hittar checklistor för nödvändiga handlingar.

Bygglov och anmälan

Checklistor för bygglov och anmälan - Bjuvs kommun

E-tjänst: Ansök om bygglov

Har du frågor och vill ha rådgivning angående bygglov och anmälan går det bra att kontakta en bygglovshandläggare via e-post bygg@bjuv.se eller via telefon 042-458 50 00 måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00.

Fakta:

Bygg- och miljönämnden är den myndighet i Bjuvs kommun som ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs, och den befintliga bebyggelsen, uppfyller de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Under 2023 avslutade bygg- och miljöförvaltningen 86 tillsynsärenden.

Senast publicerad: