Bjuvs kommuns logga

Förslag om att upphandla personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

I Bjuvs kommun fanns det totalt 27 assistansberättigade hösten 2023. Av dessa hade 19 personer valt att ha personlig assistans via privat utförare och 8 personer via kommunens företag Omsorg i Bjuv AB. I Sverige, liksom i Bjuvs kommun, väljer de flesta en privat utförare.

Socialförvaltningen har gjort en utredning om personlig assistans. Nu läggs ett förslag om att Bjuvs kommun ska upphandla utförare av personlig assistans som utför assistans med hög kvalitet, även för de som inte aktivt gör ett val av utförare.

Kommunen har fortsatt yttersta ansvaret för personlig assistans

Kommunen kommer fortfarande vara ytterst ansvarig för kvalitetskrav, uppföljning och tillsyn utav de upphandlade leverantörerna av personlig assistans. Kommunen har även det yttersta ansvaret att säkerställa att den som har beviljats personlig assistans även får den utförd.

- Med detta förslag utvecklar vi verksamheten genom att ge fler valmöjligheter för brukare, vi bygger upp ett gott samarbete med utförare i branschen och får ekonomin i balans, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande.
- Ett ansvarsfullt synsätt är nödvändigt. En effekt av detta förslag är även att det kan främja ett ökat företagande i kommunen, säger Matthias Åkesson, kommunalråd.

Dialog med personal och stöd till brukarna

- Vi förstår att det kan komma frågor och funderingar kring denna förändring och vi kommer ha löpande dialog både med berörda brukare och personal, säger Jessica Alfredsson, chef för socialförvaltningen, Bjuvs kommun.

- De brukare som påverkas kommer vi att stötta hela vägen med hjälp att välja ny utförare av personlig assistans, säger Jessica Alfredsson. Brev med information skickas till de berörda brukarna och gode män i anslutning till beslutet.

Mer information

En text med ”frågor och svar” ligger på hemsidan för de som vill läsa mer.

Senast publicerad: