Bjuvs kommuns logga

Nytt stöd att söka för köp av lätt ellastbil

Fler miljöfordon behöver komma ut på marknaden och lätt ellastbil samt miljöarbetsmaskiner är två typer där ett stöd finns att söka före inköp.

Från mitten av februari kan du du söka stödet och premien ger 30% av merkostnaden för el-alternativet, dock högst 50 000 kronor. Premien kan sökas till och med den 1 oktober nästa år, men kommer succesivt att minska i ett par steg fram tills dess. Energimyndigheten uppmanar, ansök först, beställ sen.

Mer om hur du söker och vilka typer av fordon premien gäller hittar du på Energimyndighetens webbsida: Nytt stöd vid köp av lätta ellastbilar (energimyndigheten.se)

Läs mer om vad vår energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med.

Senast publicerad: