Bjuvs kommuns logga

Bjuvs kommun tar nytt tag kring näringslivsfrågorna

Nu startar kommunens näringslivsråd upp på nytt.  I näringslivsrådet sitter politiker och tjänstemän tillsammans med företagare verksamma i kommunen och syftet är att öka samarbetet mellan kommun och näringslivet.

Bildväljare

Vid första mötet, som var i veckan, diskuterades formerna för det kommande samarbetet och planen för fokusområden under 2023.

Starten för en ny näringslivsstrategi

Fokus för 2023 är att bygga upp en god samverkan där näringslivet och kommunen kan hitta forum för dialog och informationsutbyte. Under året planeras även nya mål för näringslivet att tas fram som ska konkretiseras i en ny näringslivsstrategi. 

Senast publicerad: