Bjuvs kommuns logga

  Näringslivsråd

  Näringslivsrådet i Bjuvs kommun ska vara en arena för dialog mellan kommunens politiska ledning, de förvaltningar som har störst inverkan på näringslivsutveckling och en bred representantion från Bjuvs näringsliv.

  Bildväljare

  Bra kontaktytor, samverkan, dialog och framförhållning

  Genom näringslivsrådet skapar vi i Bjuvs kommun bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat i näringslivet.

  Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar.

  Syftet med rådet är att:

  • verka för att företagens frågor beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering,
  • vara remissorgan i frågor som strategiskt berör företag och företagsklimat,
  • vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.

  Näringslivsrådet sammanträder en gång per kvartal, ordförande är KSO, sammankallande är Näringslivssamordnare.


  Senast publicerad: 30 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här