Bjuvs kommuns logga

Bjuvs kommun fortsätter visa plusresultat i sitt bokslut

Bjuvs kommun redovisar ett resultat på 37,7 miljoner kronor, vilket är 7,4 miljoner över budget. Överskottet förklaras till största delen av högre skatteintäkter än beräknat.

Årsredovisning2022

- Med tuffa ekonomiska tider framför oss är det väldigt glädjande att kommunen kan redovisa ytterligare ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022 på nästa 38 miljoner kronor, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande. Det goda resultatet förbättrar våra möjligheter att möta svårare ekonomiska tider.

Bjuvs kommun växer. Under 2022 blev vi över 16 000 invånare. Förklaringen är bland annat att det har byggts ett stort antal nya bostäder. Upprustningen av Södra Storgatan påbörjades, ett projekt som kommer pågå under flera år.

- Vi vill att Bjuv ska vara mer än en kommun att bo i, säger Mikael Henrysson. Därför är vi väldigt glada att vi bland annat har kunnat öppna Billesholms nya fritidsgård, en plats för ungdomar av ungdomar.

Läs hela årsredovisningen här.

Senast publicerad: