Bjuvs kommuns logga

Har du koll på häcken?

Bygg- och miljöförvaltningen börjar snart sina inspektionsrundor runt om i kommunen. Om du har en häck eller annan växtlighet som skymmer trafik eller skyltar får du en lapp i brevlådan där det står vad du behöver åtgärda. Om du inte klipper din häck inom angiven tid kan bygg- och miljöförvaltningen anlita en tredje part som utför klippningen och du som fastighetsägare kan komma att faktureras.

Bildväljare

Trafikfarlig häck?

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Bred växtlighet påverkar framkomlighet och trygghet, och kan skymma sikten eller medföra andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Du som äger en fastighet ska därför se till att växtligheten på tomten inte växer ut utanför din fastighet.

Inför asfaltering

Även inför ny beläggning av en kommunal gata eller gång- och cykelväg kommer Tekniska förvaltningen lägga en lapp i din brevlåda för att informera om att du ska se över din fastighetsgräns samt vilken vecka beläggningsarbetet startar. Detta innebär att all växtlighet som sticker ut från din fastighetsgräns och ut på kommunens gata eller gång och cykelväg måste tas bort innan. Om det inte är gjort i tid kan Tekniska förvaltningen ta bort växtligheten som växer utöver din fastighetsgräns och du som fastighetsägare kan faktureras för den arbetskostnaden.

Anvisningar för träd, buskar och häckar intill gator


Senast publicerad: