Bjuvs kommuns logga

Kognitivt team

- samlat stöd vid demenssjukdom

Målet för detta nya team är att öka kunskapen om kognitiv sjukdom samt ge råd, stöd och handledning. Syftet är att öka samordning av insatser för hjälp till personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga.

Bildväljare

Genom att kontakta vårt multiprofessionella team får du samordnade insatser av demenssjuksköterska, specialistundersköterskor inom demens, biståndshandläggare och anhörigkonsulent.

Kognitivt team kan hjälpa dig genom att:

  • vara rådgivande
  • erbjuda enskilda samtal
  • göra hembesök eller ta emot besök
  • ge stöd och utbildning till anhöriga
  • förmedla kontakt internt eller externt beroende på problematik

Kognitivt team utbildar och handleder även personal och samarbetar med till exempel specialistminnesmottagningen och vårdcentraler. Läs mer om Kognitivt team.

Foto: Kognitivt team i Bjuvs kommun

Senast publicerad: