Bjuvs kommuns logga

Lek mera

Genom att leka utvecklas både fysiken och den sociala kompetensen. Vi lär oss att samarbeta, att vänta, vi lär oss om samhällets kulturella och sociala ramar.

Bildväljare

Leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. En bra lekplats ska vara hållbar, välskött och robust. Den ska stimulera olika sinnen och inbjuda till lek av olika typer. Idag finns det 18 lekplatser i Bjuvs kommun.

Läs mer om kommunens arbete med hur lekplatserna ska utformas och var de ska finnas i Lekplatsprogrammet och i Lekplatsplanen som du hittar på sidan om lekplatser.

På den sidan kan du även läsa om vilka lekplatser som ska förnyas, rustas upp eller nedmonteras.

Senast publicerad: