Bjuvs kommuns logga

Tillgänglighet för bjuv.se och våra e-tjänster

Bjuvs kommun står bakom den här webbplatsen. Här hittar du information om hur bjuv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bjuv.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss genom att mejla info@bjuv.se eller ringa 045 - 458 50 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom att mejla info@bjuv.se eller ringa 045 - 458 50 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För dig som använder skärmläsare

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Vissa bilder på bjuv.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om bildens innehåll.
 • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Bjuvs kommun och som vi inte testat tillgänglighetsprinciperna på fullt ut. Detta gäller bland annat våra e-tjänster, chattfunktion, företagsregister och matsedel.
 • Viss information på webbplatsen genereras med CSS, vilket inte alltid är tillgängligt för hjälpmedel.
 • Webbplatsen saknar tillräcklig kontrast mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg, vilket försvårar för de med synnedsättning.
 • Webbsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden är inte textade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bjuv.se

Senaste bedömningen gjordes den 7 juli 2021.

Webbplatsen publicerades den 1 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 juli 2021.

Tillgänglighetsredogörelse för Bjuvs kommuns Open ePlatform (e-tjänster) etjanster.bjuv.se

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Den här sidan beskriver hur Bjuvs kommuns
uppsättning av Open ePlatform (e-tjanster.bjuv.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till
oss så att vi kan åtgärda dem.


Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är
beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från e-tjanster.bjuv.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.


Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till info@bjuv.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta
Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på e-tjanster.bjuv.se (digg.se)

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för
  samtliga förekommande hjälpmedel.
 • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga
  uppläsande hjälpmedel.
 • Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden.
 • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med
  tangentbordet.
 • Finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Senast publicerad: